Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Zapytanie ofertowe nr 2/2019/EE

Zapytanie ofertowe

Projekt: „Program Edukacji Ekologicznej pn. „Wiem czym oddycham – aktywna edukacja ekologiczna” realizowany w Szkole Podstawowej w Chociszewie” współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Gmina Parzęczew zaprasza do składania ofert na świadczenie usług transportowych dla uczestników wycieczek planowanych do realizacji w ramach projektu pn. „Program Edukacji Ekologicznej pn. „Wiem czym oddycham – aktywna edukacja ekologiczna” realizowany w Szkole Podstawowej w Chociszewie”

Zapraszam do składania ofert.

Osoba do kontaktu:
Magdalena Kędzia
Referat Funduszy Europejskich
Urząd Gminy w Parzęczewie
tel. 42 718 60  47
e-mail: fundusze_europejskie@parzeczew.pl

Zapytanie ofertowe nr 2/2019/EE – Transport

Back to top