Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Zapytanie ofertowe – wyposażenie pracowni wraz z dostawą

Gmina Parzęczew zaprasza do składania ofert na na wykonanie zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 130 000,00 złotych w trybie zapytania ofertowego na wyposażenie pracowni wraz z dostawą w ramach realizacji projektu pn. „Utworzenie ekopracowni w Szkole Podstawowej w Chociszewie”. Zamówienie będzie współfinansowane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach konkursu z dziedziny Edukacja Ekologiczna pn. „Nasze Ekologiczne Pracownie”

Zapytanie-ofertowe

Back to top