Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

10 lat Fundacji „PRYM”

?Małe projekty ? wielkie korzyści? – pod takim hasłem 10 czerwca br. odbyła się konferencja podsumowująca wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju Fundacji ?PRYM?. Przez 10 lat działalności Fundacji zrealizowano na jej obszarze 150 projektów o bardzo różnej tematyce ? zbudowano place zabaw, boiska, wyremontowano świetlice, zorganizowano warsztaty muzyczne, plastyczne, dziennikarskie, nagrano płyty, wydano książki.

Dziesięć lat istnienia, Fundacja ?PRYM? świętowała podczas konferencji, która odbyła się w Leźnicy Wielkiej wspólnie z wójtami i radnymi siedmiu gmin partnerskich, przedstawicielami organizacji pozarządowych i przedsiębiorcami z obszaru działania Fundacji, reprezentantami Lokalnych Grup Działania z terenu województwa łódzkiego i nie tylko, a przede wszystkim z naszymi beneficjentami, dzięki którym na terenie siedmiu gmin partnerskich (Aleksandrów Łódzki, Dalików, Lutomiersk, Łęczyca, Parzęczew, Wartkowice i Zgierz) udało się zrealizować blisko 150 projektów o wartości ponad 8 milionów złotych. Podczas konferencji podjęto próbę podsumowania dokonań Fundacji, jednocześnie omówiono wyzwania, jakie przynosi Lokalnym Grupom Działania nowy Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zrealizowane przez okres 10 lat projekty i działania Fundacji zostały przedstawione w formie krótkiej prezentacji. Skupiliśmy się przede wszystkim na pokazaniu tego, co zmieniło się na obszarze naszych gmin partnerskich dzięki realizacji zarówno inwestycji, jak i projektów w zakresie kultury, historii czy edukacji. Najciekawsze zrealizowane projekty zostały zaprezentowane zaproszonym gościom w filmie promocyjnym ?Małe projekty ? wielkie korzyści?, przygotowanym specjalnie na tę okazję. Wysłuchaliśmy wielu wystąpień zaproszonych gości, którzy gratulowali dokonań i składali życzenia dalszych sukcesów i na ręce Prezes Fundacji ? Jolanty Pęgowskiej wręczali kwiaty i prezenty. Wszyscy podkreślali, że ?PRYM? jest jedną z działających najprężniej w kraju lokalną grupą działania, wiele słów padło także na temat zasług i charyzmy Jolanty Pęgowskiej.

Lokalną strategię rozwoju będziemy składać we wrześniu br. do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi na obszar 9 gmin – o planach na przyszłość mówiła Prezes ?PRYM-u? ? Z przeprowadzonych konsultacji społecznych wynika, że ludzie cały czas jeszcze chcą remontów świetlic, doposażenia domów kultury, chcą budować place zabaw, siłownie na powietrzu. Mieszkańcy deklarują chęć podejmowania takich inicjatyw jak: zakupy strojów ludowych, instrumentów muzycznych, wydawanie publikacji, głównie historycznych, przygotowywanie wystaw i podejmowanie innych działań kulturalnych. No i mamy wiele pomysłów od przedsiębiorców. Głównie dotyczą branż usługowych, których u nas brakuje, ale także produkcyjnych. Połowa pozyskanych środków, czyli ok. 4,5 mln złotych przeznaczymy na wsparcie przedsiębiorczości.

Jednym z elementów konferencji był wykład, poświęcony aktywności i współpracy społeczności, wspieranej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich, który wygłosił pan Klaudiusz Markiewski z Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie (Oddział w Krakowie).

Oficjalną część konferencji zakończył koncert zespołu BŁOGOSTAN, działającego przy Forum Inicjatyw Twórczych w Parzęczewie.

Renata Jesionowska-Zawadzka – Koordynator projektów osi Leader w biurze Fundacji ?PRYM?

Back to top