Kontakt

Urząd Gminy w Parzęczewie

ul Południowa 1
95-045 Parzęczew

tel. 42 718-60-95, 42 718-60-57
fax 42 718-60-66

sekretariat@parzeczew.pl

NIP: 732-11-21-461

REGON: 000545892

 

KONTO BANKOWE DOT. PODATKÓW I OPŁAT:

18 8786 0001 0030 0458 2000 0013
BS O/Parzęczew

 

Back to top