Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Dzień Samorządu Terytorialnego

Z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego wszystkim samorządowcom, radnym, sołtysom, pracownikom samorządowym, również emerytowanym, Wójt Gminy Parzęczew Ryszard Nowakowski oraz Przewodniczący Rady Gminy Władysław Krawczyk składają podziękowania za zaangażowanie w służbę społeczeństwu, życząc jednocześnie zdrowia, wytrwałości oraz satysfakcji z wykonywanej pracy.  

To właśnie 27 maja 1990 roku odbyły się w Polsce pierwsze wolne wybory do rad gmin. To my, obywatele  wzięliśmy w swoje ręce odpowiedzialność za losy naszych małych ojczyzn i otrzymaliśmy narzędzia umożliwiające ich dynamiczny rozwój. To właśnie tego dnia  obchodzimy Dzień Samorządu Terytorialnego. O ustanowieniu tego święta zdecydował 29 czerwca 2000 r. Sejm w specjalnej uchwale na 10-lecie odrodzenia polskiego samorządu terytorialnego.

Odrodzenie to  miało dwa cele: zerwanie z absurdalną niegospodarnością PRL na poziomie lokalnym i budowę społeczeństwa obywatelskiego. Młode pokolenia mogą mieć kłopot z uświadomieniem sobie, jak bardzo samorządy zmieniły nasz kraj na lepsze w ciągu trzech dekad. Jeden z największych sukcesów samorządów to budowa i rozwój infrastruktury technicznej. Dzięki samorządom rozpoczął się postęp w zakresie poprawy jakości życia mieszkańców. To samorządy rozpoczęły inwestycje w zakresie wodociągów, kanalizacji i dróg. Przejęły odpowiedzialność za rozwój oświaty, sportu i kultury. Reforma samorządowa i oddanie części władzy w ręce mieszkańców jest uznawana za jedną z najbardziej udanych reform, która bezpośrednio przyczyniła się do decentralizacji władzy państwa. Przez trzydzieści lat dokonaliśmy bezprecedensowego skoku cywilizacyjnego, a akces do Unii Europejskiej dodał skrzydeł samorządom  w realizacji swoich planów.

Bez samorządu, jego sprawności, zaangażowania i bliskości mieszkańca nie udałoby się przebudować kraju, zmienić gospodarki. Kolejnym sukcesem samorządności jest budowanie społeczeństwa obywatelskiego, świadomości i odpowiedzialność i mieszkańców. W tym zakresie Gmina Parzęczew od wielu lat wspiera wszelkie oddolne inicjatywy mieszkańców. Wspólnie z sąsiednimi gminami założyła Fundację Rozwoju Gmin „Prym”, Lokalną Grupę Działania „Prym” oraz Rybacką Lokalną Grupę działania „Z Ikrą” – instytucje, które wspierają gminy, stowarzyszenia oraz przedsiębiorców. Udzielają wsparcia finansowego na ich rozwój i realizację oddolnych inicjatyw.

Zagrożeniem dla samorządu jest jego upolitycznienie, brak poszanowania zasad demokratycznego państwa prawa, a także ograniczenie samorządności, w tym finansowej. Zmiany przepisów prawnych, które powodują zmniejszanie dochodów gmin ogranicza ich rozwój i możliwości realizacji istotnych dla mieszkańców zadań.

Back to top