Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Absolutorium dla Wójta

Radni Rady Gminy w Parzęczewie większością głosów udzielili absolutorium Wójtowi Ryszardowi Nowakowskiemu za wykonanie ubiegłorocznego budżetu. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium Wójtowi to jedno z ważniejszych zadań organu stanowiącego, czyli Rady Gminy. Głosowanie odbyło się podczas dzisiejszej sesji Rady Gminy.

Przed przystąpieniem do głosowania radnym zostało przedstawione sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2017 rok, pozytywna opinia o sprawozdaniu Regionalnej Izby Rachunkowej oraz wniosek komisji rewizyjnej o udzielenie absolutorium.

Wójt podziękował za udzielone zaufanie, zaznaczył, że jest to wspólny sukces radnych, sołtysów i pracowników urzędu. Podziękował radnym za współpracę przy zarządzaniu gminą, a sołtysom za życzliwość i pomoc. Podziękowania skierował również do pracowników Urzędu Gminy.

Back to top