Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Absolutorium dla Wójta Gminy Parzęczew

Podczas dzisiejszej sesji Rady Gminy w Parzęczewie, radni jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Ryszarda Nowakowskiego, a następnie udzielili absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2021. Głosowanie poprzedziło odczytanie pozytywnych opinii RIO oraz Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Parzęczewie.

W 2021 roku rozpoczęliśmy kolejny etap rewitalizacji Parzęczewa. Zmodernizowane zostały parkingi w centrum Parzęczewa – przy ul. Stodolnianej i przy Forum Inicjatyw Twórczych. W kolejnych etapach zmodernizowane zostaną kolejne – przy zachodnim skrzydle Szkoły Podstawowej w Parzęczewie, przy Gminnym Ośrodku Zdrowia oraz przy cmentarzu i stadionie. Podpisano umowę na gruntowną przebudowę centrum Parzęczewa. Rozpoczęła się również budowa Regionalnego Centrum Rozwoju, które będzie zapleczem lokalowym dla lokalnych stowarzyszeń i przedsiębiorców. W listopadzie ubiegłego roku Gmina Parzęczew otrzymała w ramach Programu Inwestycji Strategicznych promesę  w wysokości 10 mln złotych na budowę dróg gminnych.

Absolutorium jest wyrazem akceptacji Rady Gminy dla sposobu realizacji budżetu w poprzednim roku. Jego wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 r. zamknęło się dodatnią różnicą dochodów i wydatków budżetowych, tj.: nadwyżką w kwocie – 3 123 072,21 zł. Duży wpływ na taki wynik miała sprzedaż nieruchomości gminnych. Powstałe oszczędności zostały potraktowane jako zabezpieczenie realizacji już rozpoczętych, jak i zaplanowanych na kolejne lata inwestycji.

Już na samym początku bieżącego roku okazało się, że środki z nadwyżki budżetowej zostaną szybko wykorzystane ze względu na wysoką inflację oraz szybko rosnące ceny materiałów i usług. Oferty wykonawców przystępujących do przetargów na realizację inwestycji zaplanowanych w ramach Programu Polski Ład przewyższały zaplanowane w kosztorysach środki prawie o 2 mln złotych. Niezbędne było zwiększenie wydatków, na co pozwoliły oszczędności z roku ubiegłego. Doświadczenie i umiejętność dobrego planowania pozwoliły władzom gminy na podpisanie umów z wykonawcami i choć konieczne było zrezygnowanie z kilku innych inwestycji, to te strategiczne dla gminy i mieszkańców zostaną wykonane.

Back to top