Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

„AKCJA REAKCJA” nagrody odebrane

Dzisiaj na Sesji Sołtysi Trojan, Florentynowa i Kowalewic odebrali Dyplomy i gratulacje od Wójta Gminy Ryszarda Nowakowskiego i Rady Gminy za udział i zwycięstwo w projekcie Akcja Reakcja.

Wójt podkreślił, że jest dumny z zaangażowania wszystkich mieszkańców i 100 % frekwencji sołectw w akcji.

Back to top