Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Ankieta dotycząca budowy ciepłociągu w Parzęczewie

W marcu Wójt Gminy Parzęczew Ryszard Nowakowski wspólnie z włodarzami trzech innych samorządów oraz Centrum Badań i Innowacji Pro – Akademia podpisał list intencyjny dotyczący utworzenia na terenie Województwa Łódzkiego Klastra Energii. Jego celem będzie działanie na rzecz budowania lokalnego bezpieczeństwa energetycznego i gospodarki niskoemisyjnej, współpracy inwestycyjnej, naukowej i badawczej.

W związku z powyższym zamierza się w kolejnych latach pozyskać środki zewnętrzne na inwestycje związane m.in. z budową ciepłociągu w Parzęczewie.

Prosimy osoby zainteresowane wykonaniem przyłącza cieplnego do swojego budynku o zapoznanie się i wypełnienie ankiety dotyczącej realizacji takiej inwestycji w Parzęczewie. 

Ankieta

Back to top