Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Będzie bezpieczniej w Leźnicy Wielkiej

W dniu dzisiejszym Wójt Gminy oraz Z-ca Dyrektora ds. Utrzymania w  Zarządzie Dróg Wojewódzkich podpisali protokół przekazania dokumentacji dotyczącej wykonania chodników oraz przejścia dla pieszych w pasie drogi wojewódzkiej nr 469 w miejscowości Leźnica Wielka. Gmina Parzęczew zabiega o poprawę bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego oraz pieszych poruszających się w obrębie Jednostki Wojskowej w Leźnicy Wielkiej.  W związku z faktem, iż w jednostce pracuje ok.  1200 osób, które pozostawiają samochody wzdłuż drogi ruch pieszych w tym miejscu jest zwiększony. Stwarza to realne zagrożenie dla osób korzystających z tej drogi, dlatego też konieczne jest uporządkowanie miejsc parkingowych oraz wykonanie przejścia dla pieszych i chodnika.

W dniu 11 września 2018 r. podpisano umowę pomiędzy Gminą Parzęczew a Województwem Łódzkim w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Łódzkiemu w formie opracowania i przekazania dokumentacji projektowej dotyczącej budowy chodnika od głównego wejścia do jednostki wzdłuż drogi wojewódzkiej w stronę Kościoła. Przewidziano również odtworzenie rowu po drugiej stronie jezdni,  wykonanie przejścia dla pieszych oraz trzech wjazdów na istniejący parking.   Dziś dokumentacja ta została przekazana przedstawicielom Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi.

Back to top