Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Bieżące inwestycje w Gminie Parzęczew

W Leźnicy Wielkiej zakończyły się prace związane z wymianą nawierzchni chodnika i wykonaniem parkingu na 6 miejsc postojowych przy drodze prowadzącej przez osiedle. Długość wybudowanego chodnika to  ok. 260 m, natomiast wartość wykonanych robót to 43.788 zł.

W piątek (6maja) przekazano wykonawcy teren pod przebudowę drogi w Śliwnikach. Inwestycja w całości realizowana będzie ze środków budżetu gminy i zakłada przebudowę  1120 mb nawierzchni. Droga o szerokości 4 m powstanie na podbudowie z kruszywa o grubości 16 cm i 2 warstw asfaltu o grubości 3 cm każda. Wykonawcą prac jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowych z Poddębic. Wartość prac to 215.389 złotych. Zakończenie robót zaplanowane jest na 30 lipca br.

5 maja Wójt Gminy Parzęczew Ryszard Nowakowski podpisał umowę z przedsiębiorstwem „OTECH” Sp. zo.o. z Gorlic, które wykona dla Gminy Parzęczew modernizację systemu ciepłowniczego. W ramach projektu dofinansowanego z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w wysokości ok. 2 mln. zostanie wybudowana nowoczesna kotłownia na zrębki drewniane wraz z magazynem paliwa oraz zostanie zmodernizowany system ciepłowniczy na terenie Parzęczewa. Wartość podpisanej  umowy opiewa na kwotę 2.594.530 złotych. Termin zakończenia robót zaplanowany jest na 15 października tego roku.

Back to top