Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Budowa oświetlenia w Gminie Parzęczew

 

Już nie długo mieszkańcy kolejnych miejscowości gminy Parzęczew będą mogli cieszyć się z nowoczesnego energooszczędnego oświetlenia ulicznego.  W bieżącym roku w ramach  kontynuacji realizacji projektu „Modernizacja i rozbudowa oświetlenia publicznego na terenie gminy Parzęczew” zostanie wybudowanych  kolejnych 270 sztuk lamp w technologii LED oraz zostanie zamontowany inteligentny system redukcji mocy. Sukcesywnie trwają spotkania Inwestora  z Wykonawcą na których uzgadnianie są i zatwierdzane poszczególne elementy dokumentacji technicznej, w tym przebieg linii, lokalizacje słupów oświetleniowych. Przeprowadzona inwestycja wpłynie nie tylko na poprawę bezpieczeństwa i komfort  wszystkich użytkowników dróg publicznych, ale przyniesie również znaczne oszczędności energii i  jest przyjazna dla środowiska. Zaplanowana do wykorzystania w ramach projektu technologia LED charakteryzuje się wysoką wydajnością emitowanego światła oraz niskim poborem energii elektrycznej. Dzięki zastosowaniu tego rodzaju źródeł światła oraz systemu redukcji mocy przewiduje się znaczne oszczędności energii oraz  mocy zainstalowanej. Oszczędności w zużyciu energii będą oznaczały potrzebę mniejszego jej wytworzenia, co z kolei wpłynie na redukcję towarzyszącej temu emisji dwutlenku węgla i innych zanieczyszczeń do atmosfery, co wpływa na lepszą jakość powietrza. Podwyższona jakość oświetlenia publicznego  przyczyni się do lepszych warunków życia wszystkich mieszkańców gminy Parzęczew.

Inwestycja jest przeprowadzana w ramach realizacji projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. 

 

 

Back to top