Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Ciepłociąg – ankieta

Wszystkim mieszkańcom Parzęczewa, zainteresowanym wykonaniem przyłącza cieplnego do swojego budynku przypominamy, że dostępna jest ankieta dotycząca realizacji tej inwestycji.

Wypełnioną ankietę można złożyć w Urzędzie Gminy w Parzęczewie – pokój 3, przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy w Parzęczewie, ul. Południowa 1, 95-045 Parzęczew z dopiskiem: ankieta lub drogą elektroniczną na adres sekretariat@parzeczew.pl

Ankieta – Parzęczew

Back to top