Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Czas na podsumowanie…

Grudzień to czas na podsumowanie tego, co udało się osiągnąć w minionym roku oraz planów na przyszłość. Ten rok był wyjątkowy, z pewnością zaskoczył nas wszystkich. Przez sytuację spowodowaną pandemią niektóre plany trzeba było zweryfikować, odłożyć na później. Świat nagle zwolnił, a okoliczności zmusiły nas do pewnej refleksji i zadumy nad naszą codziennością.

W mijającym roku obchodziliśmy 30. rocznicę pierwszych wyborów do niezależnego samorządu gminnego, które odbyły się 27 maja 1990 roku. Istotą tych wyborów była wola decentralizacji władzy państwa oraz przekazanie kompetencji i dochodów finansowych samorządom, aby gminy mogły samodzielnie realizować swoje zadania. Powszechnie mówi się, że w Polsce po 1989 roku najlepiej udał się samorząd, a miarą tego sukcesu jest różnica w jakości życia, jaka dokonała się na przestrzeni ostatnich 30 lat. Mają na to wpływ niezliczone ilości inwestycji, które samorządy realizują, aby tę jakość życia mieszkańców stale udoskonalać.

Rok 2020 w naszej gminie upłynął pod znakiem przygotowań do realizacji największej w jej historii inwestycji dotyczącej rewitalizacji miejscowości Parzęczew. Będzie to kolejny, a zarazem największy z dotychczasowych, etap polegający na wprowadzaniu w naszym otoczeniu takich zmian, dzięki którym będzie się lepiej żyło, przebywało i pracowało. Do tej pory w ramach rewitalizacji Parzęczewa wybudowaliśmy kompleks boisk sportowych przy Szkole Podstawowej w Parzęczewie, zaadaptowaliśmy budynek przy ulicy Rocha na Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz wybudowaliśmy trzy parkingi na terenie Parzęczewa. Aby pozyskać środki finansowe na kolejny etap, Gmina musiała zlecić wykonanie dokumentacji technicznych, uzyskać wiele pozwoleń, uzgodnień i decyzji, odbyć niezliczoną ilość spotkań i uzgodnień z projektantami, podjąć stosowne uchwały i zabezpieczyć środki finansowe na wkład własny. 30 listopada Gmina Parzęczew złożyła do Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitarny wniosek o dofinansowanie projektu pn. ?Rewitalizacja miejscowości Parzęczew ? etap IV?. Przed nami największe do tej pory wyzwanie, zarówno pod względem zakresu planowanych do przeprowadzenia prac, jak i pod względem finansowym, gdyż całość projektu opiewa na niebagatelną kwotę ponad 14 mln złotych, z czego dofinansowanie ze środków UE wynosić będzie około 10 mln zł. Projekt obejmuje rewitalizację Placu Kościuszki, zagospodarowanie terenu nad zalewem w Parzęczewie, budowę kolejnych parkingów oraz rozbudowę i adaptację budynku przy ul. Południowej 1a (budynek po starej poczcie) prowadzącą do nadania temu obiektowi nowych funkcji tj. stworzenia Regionalnego Centrum Rozwoju. To właśnie od tej inwestycji rozpocznie się realizacja projektu. Pierwsze prace budowlane planuje się na IV kwartał przyszłego roku. W tym samym czasie rozpoczną się prace nad nową aranżacją parzęczewskiego rynku oraz terenu do niego przyległego. Zakres prac dotyczy wymiany nawierzchni placu wraz z wymianą elementów małej architektury i zieleni oraz budową fontanny i przebudową oświetlenia placu. W 2021 roku rozpocznie się również realizacja przedsięwzięcia polegającego na przebudowie miejsc postojowych w pięciu lokalizacjach na terenie Parzęczewa, tj. przy ulicy Rocha ? między boiskiem a Urzędem Gminy, Ozorkowskiej ? przy siedzibie FIT, przy ul. Stodolnianej oraz Parkowej i Południowej przy ośrodku zdrowia i bibliotece.

W 2022 roku projekt przewiduje rozpoczęcie budowy  pumptracka nad zalewem w Parzęczewie. Jest to innowacyjny, zdobywający niezwykłą popularność na świecie tor przeznaczony zarówno do jazdy na rowerze, łyżworolkach, deskorolkach, hulajnogach, czyli miejsce przeznaczone do zbiorowej rekreacji. Na terenie inwestycji powstaną również ścieżki pieszo-jezdne, ułatwiające poruszanie się wokół zbiornika. Zamontowane zostanie również oświetlenie parkowe, ławki i kosze na odpady. W południowej części powstanie nowy parking, natomiast od strony północnej zaplanowano sprawnościowy plac zabaw.  Nad zbiornikiem powstaną również cztery stanowiska wędkarskie wykonane z gabionu. W ramach projektu planuje się posadzić nowe drzewa i trawy ozdobne.

Wszystkie prace związane z rewitalizacją Parzęczewa powinny zakończyć się w III kwartale 2023 roku.

Poza przygotowywaniem dokumentacji technicznej niezbędnej do realizacji powyższego projektu w 2020 roku udało się zrealizować m.in. dwie ważne inwestycje drogowe. Pierwszą była przebudowa drogi gminnej w miejscowości Florentynów. Była to kontynuacja inwestycji rozpoczętej w ubiegłym roku. Utwardzony został odcinek drogi o długości 660 m. Całkowita wartość wykonanych prac to 524 103,20 zł z czego 280 502,20 zł to środki własne gminy, pozostała kwota to dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych.

Drugą ważną inwestycją drogową była przebudowa drogi w Nowomłynach. Na długości 818 mb położono nową  nawierzchnię z mieszanki mineralno-bitumicznej o szerokości 5,0 m. Wartość prac wyniosła 501 277,04 zł brutto. Wkład własny gminy to 203 892,04 zł, natomiast dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych wyniosło 297 385,00 zł. Był to pierwszy etap przebudowy tej drogi. W 2019 roku Wójt Gminy podpisał porozumienie z Nadleśnictwem Grotniki o współpracy przy budowie kolejnych jej odcinków. Zgodnie z treścią porozumienia w kolejnych etapach Nadleśnictwo zainwestuje w przebudowę drogi biegnącej przez las, na terenach należących do Lasów Państwowych. Jeszcze w tym roku ma zostać zlecone wykonanie projektu technicznego na tę inwestycję. Ze strony Gminy kolejnym etapem będzie wykonanie dokumentacji, uzyskanie pozwoleń oraz budowa mostu na rzece Bzura. Na przebudowę tej drogi od dawna czekali mieszkańcy Tkaczewskiej Góry. Jest ona również bardzo istotna ze względu na to, iż stanowi dojazd do terenów, które w bieżącym roku na mocy uchwały Rady Gminy w Parzęczewie zostały przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Jest to kilkadziesiąt hektarów, na których niebawem będą mogli osiedlać się nowi mieszkańcy gminy.

Z początkiem grudnia zakończyły się prace przy budowie parkingu dla mieszkańców Osiedla w Leźnicy Wielkiej. To ważna inwestycja, która pozwoliła w znacznym stopniu rozwiązać problem braku miejsc parkingowych na Osiedlu. Parking powstał na miejscu dawnego zbiornika przeciwpożarowego i ma powierzchnię 600 m2. Wartość inwestycji to prawie 100 tys. złotych.

Gmina przeznaczyła z tegorocznego budżetu 40 tys. na dofinansowanie budowy bezpiecznego przejścia dla pieszych przy jednostkach wojskowych w Leźnicy Wielkiej. Inwestycję realizował Samorząd Województwa Łódzkiego i polegała ona na wybudowaniu dwóch chodników o łącznej długości 231 mb oraz dwóch przejść dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 469, na wysokości głównego wjazdu do jednostki wojskowej. Zdecydowanie poprawiło to bezpieczeństwo służących tam żołnierzy, którzy parkują swoje auta na parkingu znajdującym się po przeciwnej stronie drogi wojewódzkiej. Obecnie we wszystkich jednostkach wojskowych w Leźnicy Wielkiej pracuje ponad 700 osób. Inwestycja służyć będzie również mieszkańcom i parafianom Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Jakuba Apostoła w Leźnicy Wielkiej.

Ważnym elementem tegorocznego budżetu przeznaczonego na inwestycje były również przedsięwzięcia związane z placówkami oświatowymi z terenu gminy. Choć szkolne korytarze przez większość tergo roku świeciły pustkami, dyrektorzy nie próżnowali. Udało się zrealizować kilka znaczących remontów.

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Chociszewie zadbał o bezpieczeństwo dzieci wymieniając ogrodzenie przy szkole. Prace polegały na demontażu starego ogrodzenia, wykonaniu podmurówki, montażu słupków, nowych metalowych przęseł oraz furtki wejściowej. Pozwoliło to na zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom przebywającym na boisku, placu zabaw i terenach zielonych. Teren wokół szkoły jest ogólnodostępny przez cały rok. W okresie wiosennym, letnim i jesiennym z obiektów sportowych korzystają dzieci, młodzież i dorośli, którzy spędzają popołudniowy czas na placu zabaw, siłowni plenerowej czy boisku. W mijającym roku szkoła w Chociszewie zyskała też nową siłownię kardio. Powstała ona dzięki dofinansowaniu z budżetu Województwa Łódzkiego w ramach pomocy finansowej przeznaczonej na dofinansowanie zadań w zakresie infrastruktury sportowej i rekreacyjnej. Uruchomienie tej siłowni stworzyło możliwość urozmaicenia zajęć z wychowania fizycznego. Siłownia wyposażona jest w dwa rowery stacjonarne (ergometry), dwie bieżnie elektryczne oraz suwnicę Smitha z obciążeniami. Łączna wartość zakupionego wyposażenia to 73 323 zł, z czego dofinansowanie z budżetu Województwa Łódzkiego to 58 658,40 zł.

Z kolei Dyrekcja Szkoły Podstawowej w Parzęczewie postawiła w tym roku na remonty wewnątrz budynku. Remont dwóch pracowni i holu na parterze szkoły rozpoczął się jeszcze w wakacje. W ramach remontu wykonano gładzie, pomalowano ściany oraz zamontowano sufity podwieszane wraz z wymianą oświetlenia. Na ścianach zamontowano również lamperie z płyt CS zabezpieczających ściany. Wszystkie te prace zostały wykonane we własnym zakresie przez pracowników szkoły. Firmy zewnętrzne zostały wynajęte do wykonania prac związanych z wymianą pionu wodno – kanalizacyjnego i centralnego ogrzewania,  do prac związanych z remontem podłóg tj. przygotowania podłoża i montażu wykładziny PCV na powierzchni 241 m2. W wyremontowanych klasach założono nowe parapety, rolety w oknach oraz zamontowano tapety magnetyczne zastępujące tablice informacyjne. Do jednej z pracowni zakupiono również nowoczesny monitor dotykowy LED. Wartość wszystkich wykonanych prac wyniosła 120 tys. złotych. Podczas listopadowej  sesji Rady Gminy w Parzęczewie radni, na wniosek Wójta Gminy, przeznaczyli dodatkowe 100 tysięcy złotych na kontynuację tego remontu. W ramach prac, które rozpoczną się jeszcze w tym roku wymieniona zostanie m.in. wykładzina na podłogach w korytarzu i trzech pracowniach na drugim piętrze szkoły.

W mijającym roku podjęto szereg decyzji związanych z gospodarką przestrzenną gminy. 27 lutego 2020 r. Rada Gminy w Parzęczewie uchwaliła zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów będących własnością Gminy Parzęczew w obrębach geodezyjnych Chociszew, Chrząstów Wielki, Florentynów, Ignacew Rozlazły, Opole, Orła, Parzęczew, Różyce, Śliwniki Nowe oraz Trojany. Część z tych nieruchomości jest w użytkowaniu sołectw oraz lokalnych stowarzyszeń. Wprowadzone zmiany umożliwią im działalność na szerszą niż do tej pory skalę. Dotychczasowy plan zagospodarowania przestrzennego uniemożliwiał działania związane z budową placów zabaw, miejsc spotkań lokalnych społeczności czy budową obiektów małej architektury. Bezzasadne więc było staranie się o pozyskanie na te cele środków z zewnątrz. Niektóre sołectwa niecierpliwie czekały na tę zmianę z chęcią stworzenia na swoim terenie atrakcyjnych miejsc dla mieszkańców.

Dzięki zmianom miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Bibianów powstało blisko 56 ha nowych terenów pod budownictwo mieszkaniowe. Podobnie sytuacja wygląda w miejscowościach Nowomłyny i Pustkowa Góra, gdzie dzięki wprowadzonym zmianom powstało kilkadziesiąt hektarów terenów budowlanych przeznaczonych pod zabudowę jednorodzinną. Zmiany planu są więc szansą na rozwój gminy i pozyskiwanie dla niej nowych mieszkańców.

Osobiście dziękuję za ten rok. Rok pełen wyzwań i kreatywności. Dziękuję Radzie Gminy za współpracę, Mieszkańcom za zaufanie, wsparcie i wszystkie inspiracje, dzięki którym wspólnie tworzymy lepsze jutro dla naszej gminy ? mówi Wójt Gminy Ryszard Nowakowski.  Na Nowy Rok życzymy Państwu radości na każdy dzień, śmiałych planów i entuzjazmu w działaniu. Niech będzie on najlepszy dla każdego z nas.

Back to top