Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Debata społeczna na temat bezpieczeństwa w gminie

Komendant Powiatowy Policji w Zgierzu wraz z policjantami zapraszają wszystkich mieszkańców Gminy Parzęczew do wzięcia udziału w debacie społecznej, która odbędzie się 27 lipca 2022 roku o godzinie 12.00 w Urzędzie Gminy w Parzęczewie przy ulicy Południowej 1.

Celem spotkania jest nawiązanie współpracy z lokalną społecznością oraz określenie potrzeb i wypracowanie rozwiązań mających przyczynić się do wzrostu bezpieczeństwa mieszkańców rejonu.

Realizując jedno z priorytetowych zadań Policji, jakim jest zacieśnienie współpracy ze społecznością lokalną, chcielibyśmy zaprosić Państwa do udziału w debacie społecznej. Celem tego spotkania jest zdiagnozowanie i określenie potrzeb związanych z zagrożeniami bezpieczeństwa mieszkańców, wymagających podjęcia działań prewencyjnych przez Policję bądź inne podmioty odpowiedzialne za utrzymanie szeroko rozumianego bezpieczeństwa.
Z doświadczenia wiemy, że spotkanie z Państwem pozwoli nam na ustalenie, o jakich zagrożeniach należy rozmawiać w pierwszej kolejności oraz na określenie i zaplanowanie działań reaktywnych i zapobiegawczych odpowiadających na aktualne zagrożenia, z uwzględnieniem szczególnej roli dzielnicowego.

Debata odbędzie się 27 lipca 2022, godz. 12:00 w Urzędzie Gminy w Parzęczewie, ul. Południowa 1.

Główne tematy:

  • Odtworzenie Posterunku Policji w gminie Parzęczew
  • Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa – założenia, diagnoza zagrożeń, działania Policji.
  • Poznaj swojego dzielnicowego – zadania, plan działań priorytetowych, profilaktyka społeczna.
  • Moja Komenda – aplikacja umożliwiająca kontakt mieszkańców z dzielnicowym.
  • Oczekiwania społeczne dotyczące sposobów rozwiązywania problemów związanych z bezpieczeństwem.

Na pytania uczestników odpowiedzą: Komendant Powiatowy Policji w Zgierzu insp. Wojciech Włodarczyk, Komendant Komisariatu Policji w Ozorkowie podinsp. Cezary Szczerbiak oraz dzielnicowy asp. Arkadiusz Blaźniak.

Back to top