Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Dofinansowanie inwestycji dla osób fizycznych z WFOŚiGW

Wojewódzi Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi posiada szereg programów adresowanych do osób fizycznych zamieszkujących województwo łódzkie, z których można ubiegać się o dofinansowanie inwestycji związanych z ochroną środowiska.

Zaineteresowane osoby zpraszamy do zapoznania się z zasadami ubiegania się o dofinansowanie inwestycji związanych z:

  • budową przydomowych oczyszczalni ścieków,
  • wykorzystywaniem odnawialnych źródeł energii,
  • usuwaniem azbestu,
  • termomodernizacją budynków jednorodzinnych i wielorodzinnych wraz z modernizacją źródeł ciepła.

Wszystkie niezbędne informacje znajdują się na stronie internetowej Funduszu: www.wfosigw.lodz.pl w zakładce: Dla Wnioskodawców / Osoby fizyczne.

Back to top