Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Dofinansowanie na realizację projektu pn. „Modernizacja systemu ciepłowniczego w Parzęczewie”

wfos_logo_nowe

Gmina Parzęczew po raz kolejny sukcesem zakończyła starania o przyznanie dofinansowania na realizację zaplanowanych inwestycji ze środków krajowych. Tym razem otrzymaliśmy dofinansowanie na realizację projektu pn. ?Modernizacja systemu ciepłowniczego w Parzęczewie” z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

 

W ramach wymienionego projektu wybudowana zostanie nowa kotłownia opalana biomasą o mocy 1,0 MW wraz z niezbędną infrastrukturą. Wybudowana przy ul. Południowej nowa kotłownia będzie miała za zadanie wytworzenie ciepła na potrzeby ogrzewania budynków oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej dla obiektów użyteczności publicznej oraz bloków mieszkalnych w Parzęczewie. Przesył wytworzonego ciepła będzie możliwy dzięki nowo wybudowanym przyłączom cieplnym doprowadzonym do budynku Szkoły (Gimnazjum) oraz do Zakładu Gospodarki Komunalnej. Dzięki nowo wybudowanemu węzłowi cieplnemu do ZGK zlikwidowana zostanie obsługująca budynek zakładu kotłownia węglowa, co poprzez zmniejszenie emisji szkodliwych gazów i pyłów do atmosfery, będzie miało korzystny wpływ na jakość powietrza. Ciepło z kotłowni popłynie również do budynków Gminnego Ośrodka Zdrowia, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Urzędu Gminy, budynku po Urzędzie Pocztowym oraz trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych. Ponadto projekt zakłada modernizację węzłów cieplnych w budynkach Gminnego Ośrodka Zdrowia i Szkoły oraz przebudowę instalacji c.o. w budynku ZGK. Nowe rozwiązania sprawią, że ogrzewanie w w/w obiektach stanie się bardziej ekonomiczne oraz bardziej ekologiczne.

 

Oprócz wymienionych powyżej działań w ramach projektu zaplanowano również budowę magazynu na opał do kotłowni, którym będzie biomasa w postaci zrębków drzewnych. Magazyn na zrębki będzie pełnił funkcję zabezpieczenia opału przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, przede wszystkim przed jego zawilgoceniem obniżającym wartość opałową paliwa. Ponadto przyczyni się do poprawy wizerunku estetycznego terenu wokół Szkoły, gdzie do tej pory składowane były zrębki przed podaniem ich do kotła. Hałas oraz kurz towarzyszący ich rozładunkowi był bardzo uciążliwy dla uczniów Szkoły i nauczycieli prowadzących lekcje z młodzieżą. Nowy magazyn usytuowany będzie tuż przy kotłowni, dzięki czemu zlikwidowane zostaną wcześniejsze niedogodności.

Całkowita wartość projektu wyniesie 2 610 288,63 zł, z czego 1 977 398,32 zł Gmina otrzyma w formie dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Realizacja projektu planowana jest w 2016 roku, dlatego prawdopodobnie już w 2017 roku wszystkie osoby korzystające z usług publicznych w Parzęczewie będą cieszyły się ciepłem z nowo wybudowanej kotłowni.

wfos_logo_nowe

Back to top