Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Doskonalenie kompetencji kadr samorządowych Dorzecza Bzury i Neru

Logo

LogoStowarzyszenie ds. Badania Pracy i Organizacji Przedsiębiorstw REFA Wielkopolska w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Gmin ?PRYM? w Parzęczewie, Stowarzyszeniem Rozwoju Edukacji Ustawicznej ?Transfer? oraz 10 samorządami gminnymi z terenu województwa łódzkiego (Gmina Dalików, Gmina Wartkowice, Gmina Zgierz, Gmina Parzęczew, Gmina Dmosin, Gmina Brzeziny, Miasto Brzeziny, Gmina Rogów, Gmina Jeżów i Gmina Koluszki) realizuje projekt pn. ?Doskonalenie kompetencji kadr samorządowych Dorzecza Bzury i Neru?.

Projekt realizowany jest w ramach działania 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Projekt jest realizowany w okresie od 1 stycznia 2011r. do 31 grudnia 2012 roku.

W ramach projektu zostały założone do realizacji następujące działania:

  • ?Diagnoza stanu zarządzania w urzędzie? ? warsztaty dla pracowników urzędów uczestniczących w projekcie,
  • ?Model zarządzania kapitałem ludzkim w urzędach? ? warsztaty, audyt funkcji personalnej oraz opracowanie modułu usług HR w urzędach,
  • cykl szkoleń dla pracowników urzędów gmin ? partnerów projektu pt. ?Państwo prawa ? rezultaty służące podniesieniu jakości prawa?,
  • kodeks etyczny ? warsztaty oraz wdrożenie kodeksu etycznego w urzędach uczestniczących w projekcie,
  • szkolenia kadr z zakresu usprawnień zarządczych,
  • szkolenia językowe i komputerowe dla pracowników urzędów,
  • promocja projektu,
  • powstanie platformy wymiany doświadczeń.

Więcej informacji na temat projektu mogą Państwo uzyskać w biurze projektu:

REFA Wielkopolska
Stowarzyszenie ds. Badania Pracy i Organizacji Przedsiębiorstw
ul. Rubież 46/C3, 61-612 Poznań
Koordynator projektu: Aleksandra Maliszewska, tel. 61 827 94 12

Back to top