Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Droga do sukcesu

Trzy miesiące realizacji projektu za nami, w trakcie których odbyło się łącznie 249 godzin zajęć.

W tym:

-zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z j. polskiego 84 godz.,
– zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki 62 godz.,
– zajęcia rozwijające zainteresowania z języków obcych 31 godz.,
– zajęcia rozwijające kompetencje z informatyki 11 godz.,
– zajęcia rozwijające kompetencje z matematyki 7 godz.,
– terapia pedagogiczno-psychologiczna 28 godz.,
– warsztaty w ramach Szkolnego Ośrodka Kariery 26 godz.

Projekt ma na celu zminimalizowanie trudności w opanowaniu podstawy programowej oraz podniesienie wiedzy z zakresu kompetencji kluczowych uczniów szkół działających na terenie gminy Parzęczew. W ramach projektu doposażono także bazę dydaktyczną szkół. ?Zajęcia wyrównujące są bardzo pomocne dla naszej szkoły, dlatego że podnosimy poziom. Ponadto wszystkie pomoce naukowe, które zostały zakupione m. in.: sprzęt komputerowy, tablice interaktywne, słowniki, plansze, materiały multimedialne oprócz tego, że służą dzieciom są bardzo dobrej jakości i cieszymy się z ich zakupu?. – komentuje Dyrektor Szkoły Podstawowej w Parzęczewie Pani Agnieszka Graczyk. Zakup nowoczesnych i dostosowanych do zajęć pomocy dydaktycznych wpływa na efektywniejszy przekaz wiedzy uczniom. Projekt trwa do czerwca 2015 r.

Back to top