Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Fundusze na nowe inwestycje

30 czerwca w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego Zastępca Wójta Gminy Parzęczew Grzegorz Zawadzki oraz Skarbnik Gminy Aneta Cybulska podpisali umowy na dofinansowanie dwóch projektów: „Rewitalizacja miejscowości Parzęczew – etap IV” oraz „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Parzęczew – etap III”.

Rewitalizacja Parzęczewa zakłada w pierwszej kolejności adaptację, przebudowę oraz rozbudowę budynku po starej poczcie przy ul. Południowej oraz nadanie mu nowych funkcji poprzez utworzenie Regionalnego Centrum Rozwoju. Kolejnym etapem będą: zagospodarowanie przestrzeni nad zalewem w Parzęczewie, gdzie powstanie m.in. wyczekiwany przez młodzież tor rowerowy pumptrack, rewitalizacja Placu Kościuszki oraz remont istniejących miejsc postojowych przy ulicy Rocha, Ozorkowskiej, Stodolnianej, Południowej 1a i Parkowej. Projekt realizowany będzie w latach 2021 – 2023. Całkowita wartość projektu wynosi 14 289 141,80 zł, a dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej oraz Budżetu Państwa to 10 328 320,94 zł. Środki pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego.

Druga umowa dotyczy realizacji zadań polegających na modernizacji pompowni w Parzęczewie przy ul. Kątnej oraz rozbudowie i przebudowie stacji uzdatniania wody w Ignacewie Folwarcznym.  Inwestycja ta przyczyni się do poprawy funkcjonowania systemu wodociągowego, a w szczególności do stabilizacji parametrów jakościowych i ilościowych wody wodociągowej. Planowany czas realizacji to lata 2021-2023.

Wartość całkowita projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Parzęczew – etap III” wynosi 2 096 055,85 zł, a dofinansowanie ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 to 1 142 533,00 zł.

Back to top