Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Gimnastyka buzi i języka

logo_efs_kapital_ludzki

logo_efs_kapital_ludzkiProjekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Człowiek – Najlepsza Inwestycja

Grudzień – czyli czas na krótkie podsumowanie kolejnych zajęć prowadzonych w ramach projektu „Lepszym być!”. Tym razem pod lupę bierzemy zajęcia logopedyczne.
Pewnie niejednemu z Was, drodzy Państwo, zdarzyło się usłyszeć niby znane, a tak naprawdę nieznane wyrazy, takie jak chociażby ?lybka?, ?lowel? czy ?lak?. Powstają one poprzez zakłócenie mechanizmu nabywania języka, co w efekcie powoduje wadę wymowy. Jest to pojęcie dosyć szerokie, obejmujące wszelkie nieprawidłowości w wymawianiu głosek oraz zmianę ich brzmienia najczęściej poprzez zastępowanie głosek trudnych do wymówienia głoskami łatwiejszymi lub opuszczanie ich. Zajęcia logopedyczne realizowane w ramach projektu mają na celu wyeliminowanie bądź złagodzenie wad wymowy u dzieci klas I-III. Prowadzone są w celu usprawnienia narządu słuchu i mowy, korygowania zaburzeń w zakresie strony fonetycznej, leksykalnej czy gramatycznej oraz doskonalenia umiejętności percepcyjnych i wzbogacenia zasobu słownikowego. Mają one kompleksowy charakter logopedyczny, a dzięki odpowiednio dobranym metodom kreują w dzieciach pozytywne myślenie.

 

?Zajęcia logopedyczne, to nie tylko usprawnianie artykulacji, to także rozwijanie kompetencji fonologicznych, rozwijanie słownictwa i poprawności gramatycznej. W konsekwencji, przyczyniają  się one w sposób istotny do poprawy czytania i pisania.? ? stwierdza Pani Bożena Załuska, logopeda, prowadząca zajęcia w ramach projektu. Zajęcia z terapii logopedycznej prowadzone są przez cały rok szkolny 2012/2013, w łącznym wymiarze 240 godzin, tj. 30 godzin w przeliczeniu na jednego ucznia. Projektem objęliśmy grupę 32 uczniów klas I-III, którzy raz w tygodniu spotykają się z Panią Ewą Stefańską ? Nowak oraz Panią Bożeną Załuską w celu wyeliminowania powyższych dysfunkcji. Nauczyciel logopeda rozmawia z uczniem, wsłuchuje się w mowę spontaniczną ucznia oraz bada motorykę artykulacyjną. Wszystko to pozwala na ocenę budowy aparatu mowy, narządów oddychania, tempa mowy i sposobu wysławiania się, a co za tym idzie dobrania odpowiedniej metody i rodzaju ćwiczeń do danej wady. Na trzynastu tegorocznych spotkaniach dzieci usprawniały narządy artykulacyjne, funkcje oddechowe i fonacyjne. Ważnym elementem było utrwalenie poprawnej artykulacji oraz ćwiczenie słuchu fonemowego. Przydatne okazały się pomoce dydaktyczne, których różnorodność zwiększyła atrakcyjność zajęć, co z kolei przekłada się na lepsze efekty pracy z dziećmi. Dzięki takim pomocom jak łamigłówki i ilustracje logopedyczne, loteryjki obrazkowe czy gra twarzy i dmuchane lotto, dzieci poprzez gry i zabawy ćwiczyły poprawną wymowę. Jako cichy obserwator, z pełną odpowiedzialnością mogę stwierdzić, że dzieci uczestniczą w spotkaniach z dużym zapałem i entuzjazmem. ?Dzieci chętnie uczestniczą w zajęciach mimo tego, że jest to jeszcze jedna dodatkowa godzina w szkole.? ? relacjonuje Pani Ewa Stefańska ? Nowak. Z pewnością mają na to wpływ różnorodność i ciekawość metod stosowanych przez prowadzących oraz bogata oferta pomocy dydaktycznych zakupionych dzięki środkom unijnym.
Pamiętajmy, iż nauka poprawnej wymowy jest niezwykle istotna w rozwoju dzieci i należy nad nią pracować już od najmłodszych lat. Znajduje to bowiem swoje odzwierciedlenie w kolejnych latach nauki i w stosunkach interpersonalnych. ?Wysoka frekwencja, a także ilość uczęszczających dzieci, jest jednym z dowodów na potrzebę organizowania takiego rodzaju pomocy w początkowych latach nauki.? ? stwierdza Pani Bożena Załuska. Cieszymy się, że dzięki dotacjom unijnym Nasze pociechy mają możliwość korygowania wad, a profesjonalizm i życzliwe podejście specjalistów kreują pozytywną atmosferę na zajęciach.
W nowym 2013 roku ?poćwiczymy? z naszymi pociechami i z przyjemnością przekażemy Państwu efekty zajęć z gimnastyki korekcyjnej.

Back to top