Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Gmina otrzymała dofinansowanie do termomodernizacji budynków użuteczności publicznej

Szkoła Podstawowa w Chociszewie

Zarząd Województwa Łódzkiego przyznał Gminie Parzęczew dofinansowanie na realizację projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej na terenie Gminy Parzęczew”. W ramach projektu przewidziano poprawę efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej oraz budynków komunalnych. Zmniejszenie zapotrzebowania na energię w budynkach będących w zasobach gminy będzie skutkowało poprawą jakości powietrza, a co za tym idzie podniesieniem standardu życia mieszkańców gminy Parzęczew.

Termomodernizacji poddane zostaną budynki:

  • Szkoły Podstawowej w Chociszewie,
  • Urzędu Gminy w Parzęczewie,
  • Szkoły Podstawowej im. J. Tuwima w Parzęczewie,
  • OSP w Parzęczewie,
  • OSP w Orłej,
  • komunalne w Parzęczewie i Leźnicy Wielkiej.

Z efektów realizacji projektu skorzystają wszystkie osoby korzystające z w/w budynków – pracownicy, interesanci, druhowie i uczniowie, ale również najemcy lokali mieszkalnych. Całkowita wartość projektu wynosi 5 177 519,66 natomiast wartość przyznanego dofinansowania to 3 295 163,25 PLN.

Back to top