Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Gmina Parzęczew w międzynarodowym projekcie ekologicznym

Gmina Parzęczew jest jednym z 34 partnerów, w tym 11 z Polski, projektu „FRONTSH1P”, realizowanego w ramach programu Unii Europejskiej w zakresie badań naukowych i innowacji – Horyzont 2020.  Jego uczestnicy będą pracować nad nowymi, ekologicznymi technologiami dla gospodarki , które wykorzystywać będą surowce z odpadów takich jak tworzywa sztuczne, żywość, drewno, a także woda technologiczna i ścieki.

Projekt wdrażał będzie model gospodarki cyrkularnej o obiegu zamkniętym, w którym odpady nie będą wyrzucane, tylko wykorzystywane wiele razy. W przyszłości pozwoli to na zmniejszenie ilości odpadów, za których odbiór mieszkańcy muszą zapłacić, ponieważ będą one użyte jako surowce do nowych technologii.

Wkład Gminy Parzęczew w ten projekt polegał będzie na konsultacjach z mieszkańcami i różnymi grupami społecznymi oraz na przesyłaniu danych i formułowaniu propozycji możliwych rozwiązań do zastosowania w gminie, regionie i w Polsce.

W tym tygodniu odbyły się pierwsze spotkania dotyczące realizacji projektu, którego budżet wynosi 19 mln. euro. Z tej kwoty do Polski trafi aż 7,5 mln euro, w tym do Gminy Parzęczew prawie 200 tys. euro.

https://www.kpk.gov.pl/najbardziej-polski-projekt-europejski-frontsh1p-realizuje-grant-eu-green-deal?fbclid=IwAR3Suj8U3k4gJ75Xv3LmSYJBoCmV-w9sAPv3kXJJwe4xuCTm6GbTiDP89Wc

Back to top