Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Gminy Dobrze Zarządzane

Gminy Dobrze Zarządzane

Gminy Dobrze Zarządzane

Jak co roku, dziennik ?Rzeczpospolita? opublikował ranking najlepszych samorządów. Samorządy są wyróżniane w trzech kategoriach ? miasta na prawach powiatu, gminy miejskie i miejsko-wiejskie oraz gminy wiejskie.

W kategorii ,,gminy wiejskie? wśród 100 najlepszych, a dokładnie na 31 miejscu sklasyfikowano Gminę Parzęczew.

Dodatkowo Parzęczew to jedyny w tej kategorii w powiecie zgierskim i jeden z czterech samorządów z województwa łódzkiego ujęty w rankingu.

Dziennik ?Rzeczpospolita? publikuje ranking najlepszych samorządów od 12 lat. Na najwyższych pozycjach w zestawieniu znajdują się te gminy, które uzyskują najlepsze wyniki finansowe i najlepiej zarządzają swoim rozwojem.

Samorządy były oceniane w dwóch etapach. W pierwszym wzięte zostały pod uwagę gminy, które najlepiej zarządzały swoimi finansami w latach 2012-2015 i jednocześnie najwięcej inwestowały. Dodatkowo wszystkie gminy, które przeszły przez pierwszy etap oceny otrzymały ankiety składające się z 22 pytań.

W drugim etapie między innymi brano pod uwagę dynamikę wzrostu wydatków majątkowych,  wartość środków unijnych w przeliczeniu na jednego mieszkańca, wskaźnik zadłużenia, dynamikę wzrostu dochodów własnych.

W ankietach pytano m.in. o:

 • udział wydatków na realizację kontraktów z organizacjami pozarządowymi w latach 2012-2015,
 • liczbę złożonych wniosków o dofinansowanie organizacji pozarządowych w latach 2012-2015,
 • wydatki mieszkaniowe w przeliczeniu na jednego mieszkańca w latach 2012-2015,
 • wyniki testu szóstoklasistów oraz gimnazjalistów w roku szkolnym 2015/2016,
 • liczbę nowych podmiotów gospodarczych działających na terenie gminy w latach 2012-2015 w przeliczeniu na 1000 mieszkańców,
 • czy urząd funkcjonuje na podstawie jednej z metod/narzędzi wsparcia zarządzania: CEF, EGQM, ISO, PRI,
 • jaka jest ocena wiarygodności kredytowej,
 • czy sprawozdanie finansowe było badane przez niezależnego biegłego rewidenta,
 • udział wydatków na promocję gminy w wydatkach ogółem w latach 2014-2015,
 • współpraca z jednostkami pomocniczymi,
 • wspieranie rozwoju przedsiębiorczości,
 • inicjatywy w ramach partnerstwa publicznego,
 • czy gmina ma plan zagospodarowania przestrzennego, czy pozwolenia na budowę wydawane są na podstawie decyzji administracyjnej o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
 • sposoby zapobiegania bezrobociu w gminie,
 • liczbę miejsc w przedszkolach w stosunku do liczby dzieci w wieku przedszkolnym,
 • budżet partycypacyjny,
 • czy do 30 maja 2015 r. zostały uruchomione wypłaty z programu Rodzina 500+.

O łącznej klasyfikacji decydowała suma punktów z obu etapów.

Back to top