Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Inauguracyjna Sesja Rady Gminy w Parzęczewie VI Kadencji

W dniu 2 grudnia 2010 r. odbyła się I inauguracyjna Sesja Rady Gminy w Parzęczewie VI Kadencji, na której wszyscy radni złożyli ślubowanie.
Podczas sesji dokonano wyboru Przewodniczącego Rady Gminy oraz Wiceprzewodniczących Rady Gminy.
Powołano składy osobowe Komisji Oświaty, Komisji Samorządowej, Komisji Rolnictwa, Komisji Rewizyjnej i Komisji Organizacyjnej.
Przewodniczącym VI Kadencji Rady Gminy w Parzęczewie został wybrany Pan Władysław Krawczyk.
Wiceprzewodniczącymi wybrani zostali : Pani Małgorzata Graczyk oraz Pan Zdzisław Rogowski.

SKŁADY OSOBOWE KOMISJI STAŁYCH RADY GMINY VI KADENCJI

Podczas II Sesji Rady Gminy w Parzęczewie, która odbyła się w dniu 3 grudnia 2010 r. odbyło się uroczyste złożenie Ślubowania przez Wójta Gminy Parzęczew ? Pana Ryszarda Nowakowskiego.

Back to top