Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Informacja ARiMR

W związku z złożeniem do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wniosku o udzielenie jednorazowej pomocy finansowej o charakterze de minimis producentom rolnym, w których gospodarstwach rolnych powstały szkody spowodowane przez ujemne skutki przezimowania w okresie 2011/2012 oraz brakiem złożenia załącznika nr 19 ? informacja o otrzymanej pomocy publicznej? do wniosku, prosimy o uzupełnienie brakującego załącznika formularz dostępny będzie także u sołtysa.

Złożenie załącznika jest pilne!

Back to top