Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Informacja dotycząca wpłaty gotówkowej w UG w Parzęczewie

Informujemy, iż od najbliższego poniedziałku, tj. 11 maja 2020 r. możliwe będzie dokonywanie wpłat gotówkowych w kasie Urzędu Gminy w Parzęczewie. Odbywać się to będzie, po wcześniejszym, telefonicznym uzgodnieniu z pracownikiem urzędu. W związku z powyższym należy przygotować odpowiednią kwotę. Interesant zostanie przyjęty w przygotowanym do tego celu pomieszczeniu.

Back to top