Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Informacja o konkursie

zestawienie_znakw

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi  i Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny dnia 31 maja 2017 roku ogłosili konkurs nr RPLD.09.02.02-IP.01-10-001/17 w ramach:

Osi Priorytetowej IX ?Włączenie społeczne”

Działania IX.2 ?Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym”

Poddziałania IX.2.2 ?Usługi społeczne i zdrowotne- ZIT”

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Typ projektu przewidziany do realizacji w ramach tego konkursu to:

  1. rozwój usług placówek wsparcia dziennego oraz innych alternatywnych form opieki dla dzieci (powyżej 3 roku życia) i młodzieży służących integracji społecznej oraz zapobieganiu patologiom
  2. rozwój usług medyczno-opiekuńczych dla osób zależnych lub niesamodzielnych, w tym osób starszych lub z niepełnosprawnościami służących zaspokojeniu rosnących potrzeb

Więcej informacji uzyskacie Państwo klikając tutaj

zestawienie_znakw

Informacja o konkursie

Informujemy, iż Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi  i Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny dnia 29 marca 2017 roku ogłosili konkurs nr RPLD.09.02.02-IP.01-10-001/16  w ramach:

Osi Priorytetowej IX ?Włączenie społeczne”

Działanie IX.1 ?Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym”

Poddziałania IX.1.2 ?Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – ZIT”.

Więcej informacji dotyczących projektu tutaj

Back to top