Informacja o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej

Pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej

Zobacz także:  Harmonogram kursów autobusu szkolnego linii Parzęczew - Powodów Pierwszy - Parzęczew
Back to top