Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Informacja o wyniku postępowania 11/2018

Informacja o wyniku postępowania

Zamawiający Gmina Parzęczew informuje o pozytywnym wyniku postępowania Zapytania ofertowego nr 11/2018 z dnia 20.08.2018r. na świadczenie usług transportowych dla uczniów biorących udział w zajęciach na potrzeby realizacji projektu pt. „Z małych Szkół w Wielki Świat – Rozwój kompetencji kluczowych w szkołach w gminie Parzęczew”, zadanie 4 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Priorytet XI „Edukacja Kwalifikacje Umiejętności”, Działanie XI.1 „Wysoka jakość edukacji”, Poddziałanie XI.1.2 „Kształcenie ogólne”.

informacja o wyniku postepowania nr 11-2018

Back to top