Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Informacja o wyniku postępowania ofertowego nr 4/2018

Informacja o wyniku postępowania

Zamawiający Gmina Parzęczew informuje o pozytywnym wyniku postępowania Zapytania ofertowego nr 4/2018 z dnia 25.01.2018 r. na świadczenie usługi polegającej na przeprowadzenie sześciu szkoleń warsztatowych dla nauczycieli szkół funkcjonujących na terenie gminy Parzęczew, na potrzeby realizacji projektu pt. „Z małych Szkół w Wielki Świat – Rozwój kompetencji kluczowych w szkołach w gminie Parzęczew”, zadanie 9 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Priorytet XI „Edukacja Kwalifikacje Umiejętności”, Działanie XI.1 „Wysoka jakość edukacji”, Poddziałanie XI.1.2 „Kształcenie ogólne”

Załącznik: Informacja o wyniku postępowania ofertowego nr 4/2018

Back to top