Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Informacja o wyniku zapytania ofertowego nr 6/2018

Informacja o wyniku postępowania

Zamawiający Gmina Parzęczew informuje o pozytywnym wyniku postępowania Zapytania ofertowego nr 6/2018 z dnia 13.03.2018 r. na zakup pomocy dydaktycznych wraz z dostawą w ramach projektu pn. „Z małych Szkół w Wielki Świat. Rozwój kompetencji kluczowych w szkołach w gminie Parzęczew” zadanie 4, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 ? 2020, Priorytet XI „Edukacja Kwalifikacje Umiejętności”, Działanie XI.1 „Wysoka jakość edukacji”, Poddziałanie XI.1.2 „Kształcenie ogólne”

Załącznik: Informacja o wyniku postępowania nr 6-2018

Back to top