Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Informacja z otwarcia ofert

W Gminie Parzęczew w dniu 5 kwietnia 2019 r., nastąpiło otwarcie ofert zgłoszonych do przetargu na realizację inwestycji polegającej na „Adaptacji budynku komunalnego w Parzęczewie przy ul.Rocha”. Realizowanej w ramach projektu pn. „Rewitalizacja miejscowości Parzęczew”. Inwestycja dofinansowana jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Do przetargu przystąpiły dwie firmy: 

1. ModernDom S.C. , Mariusz Rozpara, Krzysztof Górski

2. ELEKTROBUD, Firma Wielobranżowa Zbigniew Plichta

Aktualnie trwa badanie i ocena ofert. Planowany termin realizacji 31.08.2019 r.

Back to top