Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Informacja z przeprowadzonego ofertowego, pisemnego przetargu na sprzedaż autobusów w dniu 01 października 2014r. w Urzędzie Gminy w Parzęczewie

Wójt Gminy Parzęczew, informuje, że:

  1. Do upływu wyznaczonego terminu tj. do dnia 01-10-2014r. do godziny 11:00 nie wpłynęła żadna oferta na autobus Autosan S.A. Model A0909L.05E413.0t numer rejestracyjny EZG 8H60. Cena wywoławcza netto 90 000,00 zł.
    Przetarg na zakup w/w autobusu zakończył się wynikiem negatywnym.
  2. W wyznaczonym terminie tj. do dnia 01-10-2014r. do godziny 11:00 wpłynęła jedna oferta na zakup autobusu Autosan S.A., model H10.1013.0t, numer rejestracyjny EZG 22PN, złożona przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. z siedzibą w 99-100 Łęczyca, ul. Belwederska 7A. Cena Wywoławcza netto 45 000,00 zł.
    Komisja dokonała oceny oferty i stwierdziła jej ważność oraz dokonała wyboru jako najkorzystniejszej. Oferowana cena netto nabycia 45 001,00 zł.
Back to top