Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Jesteśmy aktywni, czyli Dzień Sportu w Przedszkolu

W piątek 25 października Punkt Przedszkolny PLASTUŚ w Chociszewie zorganizował ”DZIEŃ SPORT”. Tego dnia wszystkie dzieci  wraz z rodzicami i wychowawczyniami  przyszły do Przedszkola w strojach sportowych. Głównym celem było zachęcenie dzieci do aktywności ruchowej, ale też integrowanie się grup przedszkolnych, kształtowanie zachowań prozdrowotnych, nabywanie wiary we własne siły i możliwości oraz wzbogacanie przeżyć poprzez zdrowe współzawodnictwo. Przedszkolaki bardzo chętnie brały udział w przygotowanych konkurencjach. Każde prawidłowo wykonane ćwiczenie budziło w dzieciach ogromna radość i zadowolenie z dobrze wykonanego zadania. Rywalizowały nie tylko dzieci, ale również rodzice.  Na zakończenie tego radosnego dnia wszystkie dzieci otrzymały pamiątkowe medale,

Udany był ten piątek, obiecaliśmy sobie, że właśnie tak będziemy spędzać wolny czas – na zabawach ruchowych wspólnie z rodzicami – mówiły przedszkolaki

Back to top