Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Kolejne drogi asfaltowe w gminie

Mieszkańcy wsi Florianki i Konstantki już niebawem będą mogli korzystać z nowych, utwardzonych dróg przebiegających przez ich miejscowości. Będzie to możliwe dzięki wspólnym działaniom Gminy Parzęczew i Powiatu Zgierskiego. Zarząd Województwa Łódzkiego przyznał bowiem Gminie Parzęczew dotację w wysokości 169 630,00 zł na przebudowę drogi gminnej przez wieś Konstantki oraz drogi powiatowej przez wieś Florianki. Całkowitą wartość inwestycji oszacowano na kwotę 1 208 426,69 zł. Dofinansowanie ze środków budżetu Województwa Łódzkiego pozwoli na pokrycie tylko 14% łącznych kosztów inwestycji. Pozostały wkład stanowić będą środki Starostwa Powiatowego w Zgierzu w kwocie 816 504,00 zł oraz Gminy Parzęczew. Przetarg na przebudowę nawierzchni dróg ma ruszyć już niebawem, a jego rozstrzygnięcie zaplanowane jest na miesiąc lipiec. Całkowita długość drogi planowanej do wykonania w ramach zadania to odcinek 2,668 km obejmujący również przebudowę nawierzchni drogi powiatowej do przejazdu kolejowego. Zakończenie prac i odbiór budowlany inwestycji zaplanowany został na miesiąc wrzesień br.

Inwestycja zostanie zrealizowana przy dofinansowaniu ze środków budżetu Województwa Łódzkiego pochodzących z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych.

Back to top