Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Kolejny sukces w pozyskiwaniu środków europejskich

Złożony w dniu 2 czerwca 2010r. przez Gminę Parzęczew wniosek o dofinansowanie projektu ?Wczesna edukacja drogą do sukcesu poprzez kontynuację Punktu Przedszkolnego w Parzęczewie? (Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Poddziałanie 9.1.1. Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki) na łączną kwotę 1 052 712,00 zł (z czego dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego wynosi 1 021 130,64 zł) przeszedł pozytywnie ocenę merytoryczną i uzyskał rekomendację do dofinansowania.

Okres realizacji projektu od 2 listopada 2010r. do końca sierpnia 2012r. Wniosek otrzymał 85 pkt i zajął 12 miejsce spośród 136 złożonych do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi, z czego tylko 13 oceniono pozytywnie. Lista rankingowa została opublikowana w dniu 01.09.2010r. przez Urząd Marszałkowski w Łodzi.

W Punkcie Przedszkolnym w Parzęczewie gmina zapewni bardzo dobre warunki dla rozwoju dzieci poprzez wyposażenie oraz zatrudnienie wykwalifikowanej kadry m.in. logopedy, psychologa, pedagoga, nauczyciela języka angielskiego. Ponadto prowadzone będą warsztaty teatralne, z papieroplastyki, spotkanie z książką, zajęcia z umuzykalnienia, przyrody, rytmiki oraz gry i zabawy ruchowe. W ramach realizacji projektu zostaną zorganizowane wyjazdy do kina, teatru, ZOO, Ogrodu Botanicznego, koncerty ?Spotkanie z Nutką? oraz zajęcia z Dogoterapii. Wszystkie zajęcia w Punkcie Przedszkolnym w Parzęczewie będą bezpłatne.

Rekrutacja skierowana jest do dzieci w wieku 3-5 lat z terenu gminy Parzęczew, z czego przyjętych zostanie 40 dzieci w naborze na rok 2010/2011 i 40 dzieci w naborze na rok 2011/2012.

Ponadto pozytywnie został oceniony projekt pn. ?Mały przedszkolak ? wielki człowiek? dla Punktu Przedszkolnego w Chociszewie. Mimo iż uzyskał 78,5 pkt nie został on rekomendowany do dofinansowania z powodu małej puli środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ww. konkursie.

Back to top