Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer
 1. Wójt Gminy – Ryszard Nowakowski (wojt@parzeczew.pl)
 2. Zastępca Wójta Gminy  – Grzegorz Zawadzki (tel. 42 718-60-95 w. 103, g.zawadzki@parzeczew.pl)
 3. Sekretarz – Jolanta Żłobińska (tel. 42 718-60-95 w. 105, sekretarz-ugp@parzeczew.pl)
 4. Referat Finansów
  1. Skarbnik Gminy – Aneta Cybulska (tel. 42 718-60-14 w. 107, skarbnik_gminy@parzeczew.pl)
  2. Inspektor ds. księgowości budżetowej – Małgorzata Chmielecka (tel. 42 718-60-14 w. 115, m.chmielecka@parzeczew.pl)
  3. Inspektor ds. księgowości podatkowej i pomocy publicznej – Małgorzata Dańczak (tel. 42 718-60-95 w. 121,pomoc-publiczna@parzeczew.pl)
  4. Inspektor ds. księgowości płacowej – Aneta Pietrusiak (tel. 42 718-60-14 w. 115, a.pietrusiak@parzeczew.pl)
  5. Inspektor ds. księgowości podatkowej – Agnieszka Rurarz (tel. 42 718-60-14 w. 104, a.rurarz@parzeczew.pl)
  6. Inspektor ds. wymiaru podatków – Ewelina Zawadzka (tel. 42 718-60-14 w. 104, e.zawadzka@parzeczew.pl) – zastępstwo Angelika Jędrzejczak
  7. Inspektor ds. ogólno-finansowych i kasy – Marzena Maślińska (tel. 42 718-60-14 w. 116, m.maslinska@parzeczew.pl)
  8. Inspektor ds. księgowości budżetowej – Joanna Krawczuk (tel. 42 718-60-95 w. 118, j.krawczuk@parzeczew.pl)
  9. Inspektor ds. księgowości budżetowej – Malwina Lubczyńska (tel. 42 718-60-14 w. 113, m.lubczynska@parzeczew.pl)
  10. Inspektor ds. księgowości budżetowej – Dominika Lubczyńska (tel. 42 718-60-95 w. 118, d.lubczynska@parzeczew.pl)
  11. Inspektor ds. księgowości budżetowej i podatkowej oraz kontroli zarządczej – Daria Śnieg (tel. 42 718-60-95 w. 121, d.snieg@parzeczew.pl)
 5. Referat Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej
  1. Kierownik Referatu RiGK – Mariusz Ostrowski (tel. 42 718-60-95 w. 111, m.ostrowski@parzeczew.pl)
  2. Inspektor ds. rolnictwa, gospodarki wodnej, leśnictwa i ochrony środowiska – Marek Ciesielski (tel. 42 718-60-95 w. 110, marek.ciesielski@parzeczew.pl)
  3. Inspektor ds. zamówień publicznych – Joanna Bartczak (tel. 42 718-60-95 w. 108, zamowienia@parzeczew.pl)
  4. Inspektor ds. planowania przestrzennego – Karolina Wojtczak (tel. 42 718-60-95 w. 108, k.wojtczak@parzeczew.pl)
  5. Inspektor ds. inwestycji – Jakub Olczak (tel. 42 718-60-95 w. 111,  j.olczak@parzeczew.pl)
  6. Podinspektor ds. gospodarki gruntami i lokalami komunalnymi – Ewa Tarnacka (tel. 42 718 60 95 w.110, e.tarnacka@parzeczew.pl)
  7. Inspektor ds. gospodarowania odpadami komunalnymi – Magdalena Wasiak (tel. 42 718-60-95 w. 111, m.wasiak@parzeczew.pl)
 6. Referat Spraw Obywatelskich

  1. Kierownik Referatu – Małgorzata Posiła (tel. 42 718-60-95 w. 114, usc@parzeczew.pl)
  2. Inspektor ds. obywatelskich – Sara Bielawska (tel. 42 718-60-81 w. 112, ewidencja.ludnosci@parzeczew.pl)
  3. Inspektor ds. działalności gospodarczej – Agnieszka Wawrzyniak (tel. 42 718-60-81 w. 112, ugp-oswiata@parzeczew.pl)
  4. Inspektor ds. oświaty i obsługi GCI – Bogusława Andrzejczak (tel. 42 718-60-81 w. 112, b.andrzejczak@parzeczew.pl)
 7. Urząd Stanu Cywilnego
  1. Zastępca Kierownika USC – Małgorzata Posiła (tel. 42 718-60-95 w. 114, usc@parzeczew.pl)
 8. Obsługa prawna
  1. Radca prawnyMałgorzata Kowalczyk (tel. 42 718-60-95 w. 117, prawnik-ugp@parzeczew.pl)
  2. Radca prawny – Katarzyna Vogel (tel. 42 718-60-95 w. 117, prawnik-ugp@parzeczew.pl)
 9. Referat Funduszy Europejskich
  1. Kierownik Referatu Funduszy Europejskich – Ewa Łuczak (tel. 42 718-60-47 w. 123, e.luczak@parzeczew.pl)
  2. Inspektor ds. zarządzania projektami z funduszy europejskich – Magdalena Kędzia (tel. 42 718-60-47 w. 123, fundusze_europejskie@parzeczew.pl)
  3. Inspektor ds. promocji gminy – Marta Gmerek (tel. 42 718-60-47 w. 124, promocja_gminy@parzeczew.pl; m.gmerek@parzeczew.pl)
  4. Inspektor ds. zarządzania projektami z funduszy zewnętrznych – Paulina Michalak (tel. 42 718-60-47 w. 123, p.michalak@parzeczew.pl)
  5. Inspektor ds. zarządzania projektami z funduszy zewnętrznych  – Mateusz Gieraga (tel. 42 718-60-47 w. 124, m.gieraga@parzeczew.pl)
 10. Samodzielne stanowiska pracy
  1. Inspektor ds. organizacyjnych i kadrowych – Katarzyna Lechowicz (tel. 42 718-60-57 w. 101, sekretariat@parzeczew.pl)
  2. Informatyk – Michał Kowalski (tel. 42 718-60-95 w. 125, informatyk@parzeczew.pl)
  3. Informatyk – Piotr Pisera (tel. 42 718-60-95 w. 125, p.pisera@parzeczew.pl)
  4. Sekretarka – Monika Nowakowska (tel. 42 718-60-57 w. 1012, m.nowakowska@parzeczew.pl)
  5. Pełnomocnik ds. informacji niejawnych – Krzysztof  Kawecki (tel. 42 718-60-95 w. 125, gzzk@parzeczew.pl)
  6. Podinspektor ds. obsługi Rady Gminy i jednostek pomocniczych – Patrycja Stefańska (tel. 42 718-60-21 w. 109, rada_gminy@parzeczew.pl)
  7. Pomoc administracyjna – Katarzyna Witczak (tel. 42 718-60-95, k.witczak@parzeczew.pl)
 11. Pracownicy obsługi Urzędu
  1. Robotnik gospodarczy – sprzątaczka – Ewa Wojciechowska
  2. Robotnik gospodarczy – Ewa Lechowicz
 12. Pracownicy obsługi kuchni
  1. Zaopatrzeniowiec – Bożenna Krysztofiak
  2. Robotnik gospodarczy – kucharka –  Lucyna Garbacz
  3. Magazynier – kucharka – Urszula Wojciechowska
  4. Robotnik gospodarczy- kucharka – Czesława Kolasa
Back to top