Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Komunikat dotyczący turnusów rehabilitacyjnych dla dzieci rolników

KRUS

KRUS

Oddział Regionalny KRUS w Łodzi informuje, iż w okresie wakacji organizuje turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników.

Proponowane wyjazdy na turnusy trwające 21 dni do Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS:

  • w Szklarskiej Porębie – w terminie od 12 lipca 2017 r. do 1 sierpnia 2017 r. (dzieci z chorobami układu oddechowego),
  • w Świnoujściu – w terminie od 11 sierpnia 2017 r. do 31 sierpnia 2017 r. (dzieci z chorobami układu oddechowego),
  • w Jedlcu – terminie od 31 lipca 2017 r. do 20 sierpnia 2017 r. (dzieci z chorobami układu ruchu).

Z oferty mogą skorzystać dzieci:

  • w wieku od 7 do 15 lat (roczniki 2002-2010) z problemami zdrowotnymi wymagającymi rehabilitacji leczniczej w zakresie chorób układu oddechowego oraz wad i chorób układu ruchu
  • których przynajmniej jedno z rodziców podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy lub w przypadku ubezpieczenia na wniosek ? w pełnym zakresie nieprzerwanie przez co najmniej rok
  • samodzielnie wykonujące podstawowe czynności życiowe, tzn. ubieranie się, jedzenie, mycie itp.

Ważne: pierwszeństwo w skierowaniu na turnusy rehabilitacyjne mają dzieci:

  • jadące po raz pierwszy i dziecko posiada orzeczenie o niepełnosprawności
  • jadące po raz pierwszy
  • które odbyły rehabilitację w poprzednich latach i mają orzeczenie o niepełnosprawności

Odpowiedni wniosek, wypełniony przez leczącego lekarza oraz wychowawcę klasy, rodzice dziecka winni złożyć do KRUS w terminie do 28 kwietnia br.

Odpłatność za pobyt dziecka wynosi 200 zł + koszty podróży, odpowiadające równowartości ceny biletów publicznego środka transportu (PKS lub PKP drugiej klasy). Koszty w całości pokrywają rodzice lub opiekunowie prawni dzieci.

Formularze wniosków dostępne są w Placówkach Terenowych KRUS a także na stronie internetowej www.krus.gov.pl.

Szczegółowe informacje pod numerem telefonu: (42) 665 07 29.

Back to top