Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Komunikat dotyczący wymarznięć ozimin w 2012 r., w woj. łódzkim

Przeprowadzona w pierwszej dekadzie marca br. przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach ocena stanu roślin ozimych, jak również uzyskane informacje z części gmin potwierdzają zły stan przezimowania upraw oraz konieczność ponownego przesiania niektórych zasiewów pszenicy ozimej, pszenżyta, ewentualnie rzepaku.
Zgodnie z obowiązującymi w rolnictwie procedurami szkody w oziminach mogą być szacowane dopiero po rozpoczęciu okresu wegetacji. Żeby wyjść naprzeciw rolnikom, którzy powinni jak najszybciej dokonać przesiewów upraw ozimych, pozwalamy sobie na odstępstwo od tej zasady i radzimy gminom, żeby komisje na wniosek rolnika dokonały lustracji upraw, z wyraźnym zaznaczeniem, że są to uprawy likwidowane, zniszczone w 100%. Z likwidacji upraw należy sporządzić notatkę lub protokół uproszczony (dostępny na stronie internetowej ŁUW w Łodzi).
W przypadku wprowadzenia przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmian w zasadach szacowania szkód w gospodarstwach rolnych, niezbędne materiały dla potrzeb pracy komisji gminnej, będziemy udostępniać na bieżąco na stronie ŁUW.

Wzór wniosku o oszacowanie szkód przez komisję w gospodarstwie rolnym powstałych w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego

Back to top