Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Konferencja ?Podejście Leader w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013?

Konferencja „Podejście Leader w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013”

    W dniu 26 września br. w Centrum Odnowy Wsi w Parzęczewie odbyła się konferencja nt. „Podejście Leader w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013”. Organizatorem konferencji był Zarząd Województwa Łódzkiego i Departament Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi.
     Konferencja inaugurowała realizację podejścia Leader w województwie łódzkim. Celem konferencji było przedstawienie koncepcji podejścia Leader oraz przybliżenie działań objętych wsparciem z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Druga części konferencji poświęcona została zapoznaniu uczestników  z kryteriami i sposobem wyboru LGD do realizacji lokalnej strategii rozwoju, formularzami wniosków oraz procedurami. Swoimi dokonaniami i sukcesami (w formie prezentacji multimedialnych) pochwaliły się również trzy Lokalne Grupy Działania z terenu województwa: Stowarzyszenie „Przymierze Jeziorsko”, Stowarzyszenie Rozwoju Gmin „Centrum” i Fundacja Rozwoju Gmin „PRYM”.
Gości przywitał występ kapeli ludowej „Parzęczewiacy”. Otwarcia konferencji dokonał Wicemarszałek Województwa Łódzkiego – Pan Artur Bagieński.
    Wśród osób zaproszonych na konferencję byli przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Goście mieli okazję posmakować przysmaków regionalnych przygotowanych przez gospodynie ze wsi Śniatowa.
     Na zakończenie goście uczestniczyli w wizycie terenowej w trzech wioskach tematycznych utworzonych na terenie działania Fundacji „PRYM”: Lubień, Śniatowa i Domaniew.

Back to top