Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Konfiguracja Systemów Rejestrów Państwowych w Urzędzie Miasta i Gminy Parzęczew

Szanowni Państwo,

informujemy, że w związku ze zmianą statusu Gminy Parzęczew na Miasto i Gminę Parzęczew w dniu 2 stycznia 2024r. zaplanowano konfigurację Systemów Rejestrów Państwowych.

W związku z powyższym 2 stycznia 2024r. w Urzędzie Miasta i Gminy Parzęczew nie będzie można załatwić spraw dotyczących:

  • dowodów osobistych,
  • meldunków,
  • nadawania numerów PESEL,
  • zastrzeżeń numerów PESEL,
  • aktów stanu cywilnego (rejestracji i wydawania odpisów aktów: urodzenia, małżeństwa, zgonu),
  • zakwaterowania obywateli Ukrainy. 

Interesantów z wyżej wymienionymi sprawami zapraszamy od 3 stycznia 2024 r.

Back to top