Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Konsultacje dla osób prowadzących działalność w sektorze rolniczym i rolno-spożywczym

Marszałek Województwa Łódzkiego Witold Stępień wraz ze Starosta Brzezińskim Edmundem Koteckim, serdecznie zapraszają do udziału w  spotkaniu konsultacyjnym dla osób prowadzących działalność w sektorze rolniczym i rolno-spożywczym. Biznesowe porady-konsultację odbędą się 9 kwietnia 2014 r. o godzinie 14.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Brzezinach (I piętro), ul. Sienkiewicza 16.

Głównym celem spotkania jest wypracowanie formuły dialogu pomiędzy instytucjami oraz  przedsiębiorcami. W szczególności zależy nam na dzieleniu się informacjami i wsparciu przez instytucje oraz kontynuację dialogu środowisk nauki, przedsiębiorstw oraz samorządów wokół rozwijającego się systemu innowacji województwa łódzkiego. Profil wydarzenia będzie miał charakter panelu dyskusyjnego. Przedstawiciele zaproszonych instytucji: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi, Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Łodzi, Urząd Marszałkowski-Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska ,Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi, zaprezentują swój zakres kontroli, wymagania, sprawozdania i zmiany w przepisach. Na bazie doświadczeń wskażą przedsiębiorcom jak uniknąć problemów, natomiast przedsiębiorcy będą mieli możliwość zadawania pytań dotyczących uwarunkowań  prowadzonych działalności gospodarczych.

Formularz zgłoszeniowy potwierdzający udział w spotkaniu dostępny jest na stronie www.powiat-brzeziny.pl. Więcej informacji udziela Pani Agata Sarzała Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, Departament ds. Przedsiębiorczości (agata.sarzala@lodzkie.pl 42/ 291 97 58, fax./ 291 98 41).

Back to top