Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Ku czci poległych…

DSC_0685

DSC_0685

Jak co roku, we wrześniu, w miejscowości Orła, pod pomnikiem będącym wyrazem hołdu i wdzięczności społeczności Gminy Parzęczew dla obrońców naszej ziemi spotkaliśmy się aby uczestniczyć w żywej lekcji historii. Obchody 77 rocznicy Bitwy w Orłej odbyły się 10 września z udziałem Maksymiliana Kasprzaka ? uczestnika Bitwy nad Bzurą, pułkownika Zbigniewa Zielińskiego, Ryszarda Nowakowskiego -Wójta Gminy Parzęczew, Adama Świniucha – Członka Zarządu Powiatu Zgierskiego, władz samorządowych okolicznych gmin, członków Sekcji Kolarskiej ?Szwadron? im. Szwoleżerów Rokitniańskich, Kompani Honorowej Harcerzy z ZHP w Ozorkowie, licznych delegacji ze szkół, ochotniczych straży pożarnych, organizacji pozarządowych oraz mieszkańców gminy.
Uroczystości rozpoczęły się złożeniem kwiatów przy tablicy poświęconej poległym lotnikom z 32 eskadry Rozpoznawczej 3 Pułku Lotniczego z Poznania umieszczonej na murach  kościoła parafialnego w Parzęczewie. Zebrane delegacje oddały hołd poległym minutą ciszy i wspólną modlitwą. Następnie spod świątyni ruszył rajd szlakiem Polskiej Kawalerii po trasie: Piaskowice – Wytrzyszczki – Góra Marii – Julianki – Florianki – Mamień – Pustkowa Góra ? Orła, pod przewodnictwem Pana Stanisława Frątczaka ? Członka Sekcji Kolarskiej ?Szwadron? im. 2 Pułku Szwoleżerów Rokitniańskich przy PTTK w Ozorkowie.
Uroczystość przy pomniku w Orłej rozpoczęła się wystrzałem z armatki przeciwpancernej, która stanowi replikę z września 1939 r. Mszę świętą w intencji poległych, odprawił Proboszcz Parafii Niepokalanego Poczęcia w Grotnikach Krzysztof Jezierski. Po mszy wysłuchano Apelu Poległych, przywołującego do wojskowego szyku bohaterów walczących za nasz kraj, oddano salwę honorową oraz złożono kwiaty pod pomnikiem.

Wśród licznie przybyłych gości nie zabrakło również tych honorowych ? 97- letniego Pana Maksymiliana Kasprzaka – kombatanta 8 Pułku Strzelców Konnych, żywej legendy Bitwy nad Bzurą, który walczył jako dowódca działonu przeciwpancernego i został ranny podczas tych walk oraz pułkownika Wojska Polskiego w stanie spoczynku, członka AK, działacza społecznego, założyciela i kierownika pierwszego Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, podsekretarza stanu w urzędach Premierów Jana Krzysztofa Bieleckiego, Jana Olszewskiego i Waldemara Pawlaka, ministra Zbigniewa Zielińskiego. Obaj ze wzruszeniem wspominali czasy wojny i dziękowali za pamięć i wdzięczność dla żołnierzy polskich, którzy oddali życie za Ojczyznę.
W uroczystościach brali również udział Panowie Paweł i Jacek Okuniewscy ? synowie Izydora Okuniewskiego, który będąc żołnierzem 2 szwadronu 8 Pułku Strzelców Konnych, walczył pod Orłą ? obaj nie ukrywali wzruszenia i zgodnie przyznali, że takie uroczystości jak te w Orłej są dla nich bardzo ważne.
Dużym zainteresowaniem, cieszyła się wystawa sprzętu i wyposażenia wojskowego oraz  pokaz władania szablą i lancą w wykonaniu Pana Stanisława Szamałka z Sekcji Kolarskiej ?Szwadron?

 

Następnego dnia w Kowalewicach, przy pomniku upamiętniającym mieszkańców tej wsi, pomordowanych przez wojska niemieckie, została odprawiona msza święta w ich intencji. Mszę odprawił Proboszcz Parafii Wniebowzięcia NMP w Parzęczewie ? ks. Jerzy Serwik. W uroczystości uczestniczyli: Wójt Gminy Ryszard Nowakowski, Sekretarz Gminy Jolanta Żłobińska, Przewodniczący Rady Gminy Parzęczew Władysław Krawczyk oraz mieszkańcy Kowalewic i okolic.

Back to top