Ku czci poległych…

DSC_0685

DSC_0685

Jak co roku, we wrześniu, w miejscowości Orła, pod pomnikiem będącym wyrazem hołdu i wdzięczności społeczności Gminy Parzęczew dla obrońców naszej ziemi spotkaliśmy się aby uczestniczyć w żywej lekcji historii. Obchody 77 rocznicy Bitwy w Orłej odbyły się 10 września z udziałem Maksymiliana Kasprzaka ? uczestnika Bitwy nad Bzurą, pułkownika Zbigniewa Zielińskiego, Ryszarda Nowakowskiego -Wójta Gminy Parzęczew, Adama Świniucha – Członka Zarządu Powiatu Zgierskiego, władz samorządowych okolicznych gmin, członków Sekcji Kolarskiej ?Szwadron? im. Szwoleżerów Rokitniańskich, Kompani Honorowej Harcerzy z ZHP w Ozorkowie, licznych delegacji ze szkół, ochotniczych straży pożarnych, organizacji pozarządowych oraz mieszkańców gminy.
Uroczystości rozpoczęły się złożeniem kwiatów przy tablicy poświęconej poległym lotnikom z 32 eskadry Rozpoznawczej 3 Pułku Lotniczego z Poznania umieszczonej na murach  kościoła parafialnego w Parzęczewie. Zebrane delegacje oddały hołd poległym minutą ciszy i wspólną modlitwą. Następnie spod świątyni ruszył rajd szlakiem Polskiej Kawalerii po trasie: Piaskowice – Wytrzyszczki – Góra Marii – Julianki – Florianki – Mamień – Pustkowa Góra ? Orła, pod przewodnictwem Pana Stanisława Frątczaka ? Członka Sekcji Kolarskiej ?Szwadron? im. 2 Pułku Szwoleżerów Rokitniańskich przy PTTK w Ozorkowie.
Uroczystość przy pomniku w Orłej rozpoczęła się wystrzałem z armatki przeciwpancernej, która stanowi replikę z września 1939 r. Mszę świętą w intencji poległych, odprawił Proboszcz Parafii Niepokalanego Poczęcia w Grotnikach Krzysztof Jezierski. Po mszy wysłuchano Apelu Poległych, przywołującego do wojskowego szyku bohaterów walczących za nasz kraj, oddano salwę honorową oraz złożono kwiaty pod pomnikiem.

Zobacz także:  72 rocznica Bitwy w Orłej

Wśród licznie przybyłych gości nie zabrakło również tych honorowych ? 97- letniego Pana Maksymiliana Kasprzaka – kombatanta 8 Pułku Strzelców Konnych, żywej legendy Bitwy nad Bzurą, który walczył jako dowódca działonu przeciwpancernego i został ranny podczas tych walk oraz pułkownika Wojska Polskiego w stanie spoczynku, członka AK, działacza społecznego, założyciela i kierownika pierwszego Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, podsekretarza stanu w urzędach Premierów Jana Krzysztofa Bieleckiego, Jana Olszewskiego i Waldemara Pawlaka, ministra Zbigniewa Zielińskiego. Obaj ze wzruszeniem wspominali czasy wojny i dziękowali za pamięć i wdzięczność dla żołnierzy polskich, którzy oddali życie za Ojczyznę.
W uroczystościach brali również udział Panowie Paweł i Jacek Okuniewscy ? synowie Izydora Okuniewskiego, który będąc żołnierzem 2 szwadronu 8 Pułku Strzelców Konnych, walczył pod Orłą ? obaj nie ukrywali wzruszenia i zgodnie przyznali, że takie uroczystości jak te w Orłej są dla nich bardzo ważne.
Dużym zainteresowaniem, cieszyła się wystawa sprzętu i wyposażenia wojskowego oraz  pokaz władania szablą i lancą w wykonaniu Pana Stanisława Szamałka z Sekcji Kolarskiej ?Szwadron?

 

Następnego dnia w Kowalewicach, przy pomniku upamiętniającym mieszkańców tej wsi, pomordowanych przez wojska niemieckie, została odprawiona msza święta w ich intencji. Mszę odprawił Proboszcz Parafii Wniebowzięcia NMP w Parzęczewie ? ks. Jerzy Serwik. W uroczystości uczestniczyli: Wójt Gminy Ryszard Nowakowski, Sekretarz Gminy Jolanta Żłobińska, Przewodniczący Rady Gminy Parzęczew Władysław Krawczyk oraz mieszkańcy Kowalewic i okolic.

Back to top