Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Łódzki Obszar Metropolitalny

mapa

Dnia 15 kwietnia 2014 roku w Centralnym Muzeum Włókiennictwa w Łodzi odbyło się zebranie założycielskie Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny. Podczas zebrania członkowie założyciele uchwałą powołali do życia Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny. Kolejną uchwałą powołany został Komitet założycielski, który dokona rejestracji Stowarzyszenia. Członkami założycielami Stowarzyszenia jest 27 jednostek samorządu terytorialnego z terenu Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego (ŁOM), w tym Gmina Parzęczew. Gminę Parzęczew reprezentował Wójt Gminy Parzęczew Ryszard Nowakowski.

Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny w obecnej perspektywie finansowej decydować będzie o wydatkowaniu na terenie ŁOM środków w wysokości 217 mln Euro.  

Środki te mają zostać przeznaczone między innymi na wspieranie idei samorządu terytorialnego oraz obronę wspólnych interesów członków Stowarzyszenia, a także sprzyjanie rozwojowi społeczno-gospodarczego i integracji jednostek samorządu terytorialnego Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego.

Gościem specjalnym zebrania był Prezydent Mołdawii Nicolae Timofti, który rozmawiał z władzami miasta i województwa o możliwościach współpracy samorządowców polskich i mołdawskich oraz o poszerzeniu oferty przez łódzkie uczelnie dla studentów Mołdawii. 

 

Podział administracyjny Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego

 

 

mapa

 

Back to top