Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Mieszkańcy się integrują!

               

Gmina Parzęczew w 2010r. zrealizuje kolejne 2 projekty sfinansowane w 100% ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działania 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji, pt.:

  1. „Integracja mieszkańców sołectw Chociszew i Mikołajew”,
  2. „Integracja mieszkańców Leźnicy Wielkiej – Osiedle i aktywizacja kobiet wykluczonych społecznie”.
W ramach projektu „Integracja mieszkańców sołectw Chociszew i Mikołajew” zostaną przeprowadzone warsztaty rękodzieła artystycznego „Cudowny świat tworzenia”, tj. zdobienie pasmanterią; decoupage; zdobienie ramek drewnianych przy użyciu suszonych nasion i przypraw kuchennych; mozaiki ze szkła i starych kafelków; wyroby z masy solnej; wykonywanie biżuterii, haft. Warsztaty zostaną przeprowadzone w miesiącach kwiecień – lipiec br. w Szkole Podstawowej w Chociszewie dla 20 osób z sołectw Chociszew i Mikołajew. W miesiącu lipcu zaplanowano rajd rowerowy „Poznajmy naszą gminę” podczas którego 30-osobowa grupa przejedzie około 40 – kilometrową trasę przebiegającą przez miejscowości gminy Parzęczew, w których prężnie działają organizacje pozarządowe. Na zakończenie rajdu zostanie zorganizowane ognisko integracyjne we wsi Chociszew. Projekt zakłada również 1 dniowy wyjazd integracyjny dla 50 osób, który ma na celu bliższe poznanie kultury ludowej m.in. poprzez zwiedzanie muzeów i skansenów wsi polskiej w Łowiczu i okolicach oraz uczestnictwo w zajęciach muzealnych. Punktem kulminacyjnym wszystkich działań przewidzianych w projekcie będzie Piknik Rodzinny, który zaplanowano w miesiącu sierpniu br. Piknik zostanie zorganizowany w plenerze i adresowany będzie do wszystkich mieszkańców sołectw Chociszew i Mikołajew. Atrakcją pikniku będzie występ zaproszonego kabaretu. Piknik zakończy się zabawą taneczną.  

Projekt pt. „Integracja mieszkańców Leźnicy Wielkiej – Osiedle i aktywizacja kobiet wykluczonych społecznie” zakłada przeprowadzenie wielu działań mających na celu integrację mieszkańców  Leźnicy Wielkiej – Osiedle. W ramach projektu zostaną przeprowadzone warsztaty psychologiczne „Jak radzić sobie ze stresem” oraz warsztaty poprawy wizerunku. Warsztaty zostaną przeprowadzone w miesiącach maju i czerwcu br. w Klubie Garnizonowym w Leźnicy Wielkiej – Osiedle dla 24 kobiet. Również w Klubie Garnizonowym zostanie zorganizowany „Kabaretowy wieczór integracji Leźniczaków” oraz spotkania autorskie „Ciekawi świata”. W czerwcu zostanie zorganizowany rodzinny bieg na orientację, który będzie miał charakter otwarty. Ponadto w ramach projektu zostanie przedstawione widowisko uliczno-plenerowe dla dzieci z udziałem artystów szczudlarzy, mimów, tancerzy ognia, żonglerów, cyrkowców i śpiewaków. Zaplanowane efekty pirotechniczne dodadzą rangi temu przedstawieniu oraz dostarczą dzieciom niezapomnianych wrażeń. Ostatnim działaniem zaplanowanym w ramach projektu jest organizacja imprezy „Dzień Leźniczaka”. Rodzinny festyn w plenerze dla mieszkańców osiedla odbędzie się w sierpniu br. Wszyscy Leźniczanie spędzą wieczór przy grillu, a ich zabawę uświetni występ gwiazdy wieczoru.  

 Zapraszamy mieszkańców do aktywnego uczestnictwa w projektach.
Małgorzata Posiła
Back to top