Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych – od 01.02.2021 r. do 09.02.2021 r.

Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych - od 01.02.2021 r. do 09.02.2021 r.

Dnia 01.02.2021 r., na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz.U. poz.1775, z późn.zm.) – zwany dalej NSP 2021.

Pan Ryszard Nowakowski Gminny Komisarz Spisowy w Gminie Parzęczew ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w 2021 r. spisu powszechnego NSP 2021.

NSP 2021 jest przeprowadzany w terminie od dnia 1 kwietnia do dnia 30 czerwca 2021 r., według stanu na dzień 31 marca 2021 r., godz. 24.00.

Termin składania ofert: Od 1 lutego 2021r. do 9 lutego 2021r.

Kandydat na rachmistrza spisowego powinien spełniać następujące warunki:

  • mieć ukończone 18 lat,
  • cieszyć się nieposzlakowaną opinią,
  • posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
  • posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,
  • nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Więcej informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Parzęczewie pod adresem https://bip.parzeczew.nv.pl/m,582,narodowy-spis-powszechny-ludnosci-i-mieszkan-2021.html.

Back to top