Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011CO TO JEST SPIS POWSZECHNY?

Ostatnio przeprowadzone w Polsce spisy (powszechny spis ludności oraz powszechny spis rolny) miały miejsce w 2002r. Zarówno spis ludności i mieszkań, jak i spis rolny są badaniami obowiązkowymi, realizowanymi w oparciu o ustawy o spisach. Są to jednocześnie największe przedsięwzięcia statystyczne jakie podejmowane są nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie. Realizacja takich projektów wymaga pełnej mobilizacji, zarówno społeczeństwa jak i państwa.

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011

Spisy powszechne są istotnymi momentami w życiu narodu, kiedy państwo pyta swoich obywateli ?ilu nas jest?, ?kim jesteśmy?, ?jak żyjemy? oraz o inne istotniejsze informacje związane z funkcjonowaniem społeczeństwa. W ocenie organizacji międzynarodowych spisy są jednymi z największych przedsięwzięć organizacyjnych mobilizujących narody w czasach pokoju. Spisom powinien przyświecać cel profesjonalnej ich realizacji, co jest nie bez znaczenia dla odbioru wizerunku państwa przez obywateli.

Zgodnie z Art. 4 Rozporządzenia (WE) Nr 763/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9.07.2008r. w sprawie spisów powszechnych ludności i mieszkań, państwa członkowskie UE zobligowane są do zbierania danych statystycznych.

Źródłami danych mogą być:

 1. tradycyjne spisy powszechne;
 2. spisy powszechne oparte na danych z rejestrów administracyjnych;
 3. kombinacja tradycyjnych spisów powszechnych z badaniami reprezentacyjnymi;
 4. kombinacja spisów powszechnych w oparciu o dane z rejestrów administracyjnych z badaniami reprezentacyjnymi;
 5. kombinacja spisów powszechnych w oparciu o dane z rejestrów administracyjnych z tradycyjnymi spisami powszechnymi;
 6. kombinacja spisów powszechnych w oparciu o dane z rejestrów administracyjnych badaniami reprezentacyjnymi oraz tradycyjnych spisów powszechnych; oraz
 7. odpowiednie badania oparte na próbie rotacyjnej (?kroczące? spisy powszechne).

 

KTO ZOSTANIE SPISANY

Osoby stale zamieszkałe i czasowo przebywające w mieszkaniach, budynkach i pomieszczeniach niebędących mieszkaniami  osoby niemające miejsca zamieszkania mieszkania, budynki, obiekty zbiorowego zakwaterowania i inne zamieszkane pomieszczenia niebędące mieszkaniami.

 

TEMATYKA SPISU

W spisie powszechnym będą zebrane dane w ramach następujących tematów badawczych:

 • stan i charakterystyka demograficzna ludności
 • edukacja
 • aktywność ekonomiczna osób
 • dojazdy do pracy
 • źródła utrzymania osób
 • niepełnosprawność
 • obywatelstwo
 • migracje wewnętrzne
 • migracje zagraniczne
 • narodowość i język
 • wyznanie (przynależność do kościoła lub związku wyznaniowego)
 • gospodarstwa domowe i rodziny
 • stan i charakterystyka zasobów mieszkaniowych (mieszkania i budynki).

 

SPOSOBY ZBIERANIA DANYCH

 1. pobranie danych z systemów informacyjnych – samospis internetowy, polegający na zaakceptowaniu (1 kwietnia do 16 czerwca 2011 r.)
 2. wywiad telefoniczny przeprowadzany (8 kwietnia do 30 czerwca 2011 r.)
 3. wywiad przeprowadzony przez rachmistrza (8 kwietnia do 30 czerwca 2011 r.)

Spis będzie przeprowadzony na terytorium Polski w dniach od 1 kwietnia do 30 czerwca 2011 r..
Informacje będą zbierane według stanu na dzień 31 marca 2011 r. godz. 24.00.

Informacje o NSP 2011 można uzyskać również w biurze spisowym w Urzędzie Miejskim oraz na stronach: www.spis.gov.pl oraz www.stat.gov.pl.

Back to top