Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Niepokój w finansach gminnych

W ubiegłym tygodniu do kas polskich miast i gmin wpłynęły z urzędów skarbowych pieniądze wynikające z udziału w podatku dochodowym za miesiąc kwiecień. Włodarze spodziewali się, że będzie źle, ale to co zadziało się na kontach, tylko utwierdziło ich w przekonaniu, że obecna sytuacja niesie ogromne problemy finansowe dla samorządów. Z danych jakie się pojawiają wynika, że w kwietniu spadek dochodów z tego tytułu jest bezprecedensowy. Średnio do budżetów kas samorządowych wpłynęło o 40 % mniej pieniędzy niż w tym samym okresie w roku ubiegłym. Dotyczy to zarówno dużych miast m.in. Warszawy, Lublina czy Bydgoszczy, jak i mniejszych samorządów. Udziały jakie wpłynęły do budżetu gminy Parzęczew za kwiecień wyniosły 226 867,00 złotych i są o ponad 144 tysiące złotych mniejsze niż rok wcześniej. Podobnie jest w Gminie Aleksandrów Łódzki, gdzie dochody z tytułu udziałów w PIT również spadły o ponad 40%.

Spadek udziałów częściowo wynika z awaryjnego przesunięcia terminów rozliczeń podatkowych z końca kwietnia na koniec maja. Ale to nie jedyne źródło takich niekorzystnych zmian. Powodem mogą być też wprowadzone w ubiegłym roku obniżki stawek PIT, zwolnienie z podatku dochodowego osób do 26 roku życia, czy wprowadzone ulgi podatkowe z programów „Czyste powietrze” i „Mój prąd”. Szkoda, że rządzący wprowadzając ulgi nie zrekompensowali ich samorządom w postaci większego udziału procentowego w podatku , który obecnie wynosi 38,16% – mówi Wójt Gminy Parzęczew Ryszard Nowakowski

Ministerstwo Finansów informuje, że choć samorządy otrzymały mniej pieniędzy z tytułu udziałów w PIT, to ubytek ten został wyrównany większą subwencją ogólną. W przypadku Gminy Parzęczew nie jest to prawdą – w roku bieżącym subwencja ogólna, jaką gmina otrzymała z budżetu państwa w miesiącu kwietniu została obniżona o ponad 41 tysięcy w stosunku do planu jaki został przedstawiony przez ministerstwo w październiku ubiegłego roku.

Będziemy na bieżąco monitorować dochody gminy. Jeżeli w kolejnych miesiącach sytuacja nie ulegnie poprawie, w pierwszej kolejności gminy będą zmuszone do rezygnacji z wielu ważnych inwestycji, w tym m.in. budowy dróg, a także do ograniczania wydatków bieżących, łącznie z zatrudnieniem – mówi Wójt.

Back to top