Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Nowa pracownia biologiczno-chemiczna już wkrótce

W dniu 25.09.2012r. Wójt Gminy Parzęczew podpisał umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na dofinansowanie zadania: „Pracownia przyrodniczo-turystyczna „Gang ekotropicieli” przy Gimnazjum w Parzęczewie” w ramach konkursu: „Moja wymarzona ekopracownia”. Dzięki zaangażowaniu kadry nauczycielskiej udało się nam pozyskać środki na doposażenie pracowni biologiczno-chemicznej.

Zostaną zakupione meble, książki, sprzęt komputerowy, projektor, tablica interaktywna, mikroskopy, zestawy preparatów mikroskopowych, okazy zwierząt zatopione w tworzywie, globusy fizyczne oraz szereg innych pomocy dydaktycznych, które uatrakcyjnią zajęcia lekcyjne naszej szkolnej młodzieży. Wszystkie pomoce dydaktyczne będą wykorzystywane podczas zajęć z biologii, chemii oraz podczas zajęć pozalekcyjnych z edukacji ekologicznej.

W ramach zadania uczniowie będą brać udział w zajęciach terenowych, konkursach oraz akcjach ekologicznych opartych o scenariusze przygotowane przez kadrę nauczycielską. Głównym celem zadania jest pogłębienie przez uczniów wiedzy z wybranych zagadnień związanych z ekologią i ochroną środowiska naturalnego oraz rozwijanie umiejętności badawczych podczas różnych eksperymentów. Działania te uwrażliwią naszą młodzież na naturalne środowisko oraz na zagrożenia jakie występują ze strony człowieka. Z wszystkich działań będzie prowadzona dokumentacja zdjęciowa, która będzie sukcesywnie prezentowana na stronie internetowej gimnazjum. Zapraszamy do jej przeglądania.

Back to top